Welkom,

Werkgroep outcross van start: stel je vragen!

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Werkgroep outcross van start: stel je vragen!

Op de laatste ALV is aangekondigd dat er een werkgroep outcross wordt opgericht. Inmiddels is de werkgroep samengesteld en zijn we druk bezig allerlei informatie te verzamelen.

De doelstelling van de werkgroep is om te inventariseren wat outcross eigenlijk is, welke oplossingen voor welke gezondheidsproblemen dit mogelijk kan opleveren en wat dit voor het ras van de Drent zou kunnen betekenen. Het gaat er in deze verkennende fase vooral om, om meer kennis te verzamelen en dit met elkaar te bespreken.

Outcross is een ingewikkeld onderwerp waar veel meningen over bestaan. Daarom hechten we eraan alle informatie met iedereen te delen, en zodra we de feiten op een rijtje hebben, alles te bespreken met bestuur, fokkers en leden. Daartoe zullen we nog dit najaar de eerste informatieavonden organiseren.

Alle informatie verzamelen we op de website van de vereniging, onder fokkerij, bij het onderwerp outcross. Dat vind je hier: Outcross - Vereniging 'de Drentsche Patrijshond'

Ook in verenigingsblad Onze Drent publiceren we geregeld artikelen over allerlei zaken die met outcross te maken hebben. Heb jij vragen over outcross, dan kun je die aan ons stellen via het mailadres: werkgroep.outcross@drentschepatrijshond.org. Alle vragen en antwoorden publiceren we op de website. Er staan er al een heleboel op, dus kijk eens of jouw vraag – met antwoord – er wellicht al bij staat:
Vragen en antwoorden - Vereniging 'de Drentsche Patrijshond'. Zo niet, laat het ons weten, dan gaan wij op zoek naar het antwoord.

7 september 2022
Nieuws
Webredactie