Welkom,

Vraag op tijd hulp!
Vraag op tijd hulp!
  1. Home
  2. Vraag op tijd hulp!

Vraag op tijd (deskundige) hulp

Van tijd tot tijd krijgen we een verzoek om te helpen bij het herplaatsen van een Drent.

Er zijn verschillende redenen waarom een hond moet worden herplaatst, zoals tijdgebrek, echtscheiding, ziekte of overlijden van de eigenaar. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een hond wordt aangeboden in verband met gedragsproblemen, waarbij de baas/hond relatie ernstig is verstoord.

Iedere Drent heeft zijn individuele karakter. Hij kan meer of minder verlegen of brutaal zijn. Het karakter speelt een grote rol bij hoe de hond zal reageren op zijn omgeving. Het gezinsleven is voor een hond vaak inconsequent. Het ontbreken van duidelijke en consequente regels, leidt - vooral bij de wat brutale karakters - vaak tot gedrag dat voor de eigenaar moeilijk controleerbaar wordt.

Uit de praktijk blijkt dat het bovengenoemde probleem vaak al op jonge leeftijd (in de puberteit) ontstaat. Het escaleert als de hond een jaar of 2 oud is, soms met (ernstige) bijtincidenten als gevolg. Eigenaren zien in de puberperiode helaas vaak nog geen aanleiding om hulp te zoeken.
De Vereniging heeft als regel dat honden met gedragsproblemen niet voor herplaatsing in aanmerking komen. Toch willen we ons inzetten voor deze honden door samen met de eigenaar en fokker een oplossing te zoeken.

Als de hond een gedragsprobleem heeft, geven we het advies contact op te nemen met een goede gedragstherapeut. Ten eerste om inzicht te krijgen in het ontstaan van het ongewenste gedrag. Ten tweede om te zien of het mogelijk is de hond weer op het juiste spoor te krijgen zodat de hond toch voor herplaatsing kan worden aangeboden.

Het opvoeden van een Drent wordt regelmatig onderschat. Als u, als nieuwe Drenteigenaar, vragen of twijfels heeft, schroom dan niet om advies te vragen aan uw fokker. U bent niet de enige met vragen of twijfels! Daarnaast kunt u met vragen natuurlijk ook altijd bij de Pupinformatie/Herplaatsingen terecht, ook als u geen lid bent van de rasvereniging.

Namens de Pupinfo en Herplaatsingen
Michael van der Burg & Mirjam van Hoef