Welkom,

Statuten
Statuten

Statuten van de Vereniging De Drentsche Patrijshond

vastgesteld tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 3 juli 2023 (klik hier)