Welkom,

Het Verenigingsregister
Het Verenigingsregister
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Register
 4. Het Verenigingsregister

Gegevens en gebruik

Het Verenigingsregister is ondergebracht in de database van ZooEasy Online. In het register worden de volgende gegevens opgenomen van:

 • alle Drentsche Patrijshonden die bij de Raad van Beheer worden ingeschreven
 • uitslagen van de geprotocoleerde gezondheidsonderzoeken zoals HD, ED en het ECVO-oogonderzoek
 • tentoonstellingsuitslagen, inclusief het verslag van de keurmeester indien dit bekend is
 • beoordelingen van de Fokdagen; het verslag van het nest wordt bij het nest ingevoerd en het verslag van de nakomeling bij de betreffende hond
 • wedstrijduitslagen van de SJP- en MAP proeven en veldwedstrijden
 • foto’s van de hond, indien aanwezig
 • door de eigenaar gemelde zaken die van belang kunnen zijn voor de fokkerij of het ras, zoals ziekten en overlijden van de hond

Alle gegevens worden per hond en indien mogelijk per nest vastgelegd.

Het register wordt gebruikt door de Fokbeleidscommissie voor het maken van het fokbeleid en door de commissie Fokaanvragen voor het toetsen van de fokaanvraag. Fokkers kunnen gebruik maken van het Register bij het maken van een combinatie reu-teef. Daarnaast wordt het Verenigingsregister ter beschikking gesteld aan derden voor onderzoek binnen het ras en voorlichting over het ras. Het Register is van essentieel belang voor het behoud van een gezonde Drentsche Patrijshond.

Mocht u over mooie foto’s van uw Drent beschikken, dan wil het Registerbeheer deze graag van u ontvangen. Het liefst digitaal (JPG- formaat), zodat we deze bij de gegevens van uw Drent kunnen opslaan.

Leesaccount

De software van ZooEasy biedt vele mogelijkheden. Fokkers kunnen bijvoorbeeld van de door hen gewenste combinatie niet alleen de inteeltcoëfficiënt berekenen, maar ook alle gegevens van de voorouders bekijken. Daarnaast wordt ook de Mean Kinship vermeld, waardoor het mogelijk is om tot een verantwoorde combinatie te komen.

Het Verenigingsregister is via een leesaccount beschikbaar voor alle leden van de Vereniging. De kosten voor dit account zijn € 7,50 per jaar. Een leesaccount is voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om gegevens uit het Verenigingsregister aan derden ter beschikking te stellen.

 

Mean Kinship in ZooEasy

Sinds november 2020 is het ook mogelijk om de Mean Kinship over de populatie Drentsche Patrijshonden in de ZooEasy-administratie te berekenen.

Gebruik module

Voor informatie over het gebruik van deze module in Mean Kinship klik hier.

Ter toelichting twee opmerkingen:
Waarom is er een fictief overlijden ingevoerd?

Om het Mean Kinship percentage te berekenen is veel rekencapaciteit nodig. Daarbij geldt ook dat hoe groter het aantal honden waarover de Mean Kinship moet worden berekend, hoe ingewikkelder de berekening wordt.
Het berekenen van het Mean Kinship percentage is zinvol voor de honden die deel uit maken van de huidige populatie. Dat wil zeggen voor de nog in leven zijnde honden Het register is gevuld met 25092 honden en van slechts 2086 honden is het overlijden gemeld. Om de Mean Kinship toch vlot te kunnen berekenen is gekozen om een fictief overlijden in te voeren. Deze fictieve overlijdensdatum is gesteld op 1 januari van het jaar waarin de hond 12 jaar wordt. Dat het een fictief overlijden betreft, wordt op diverse plekken in de administratie aangegeven. Natuurlijk zal de werkelijke overlijdensdatum worden ingevoerd als die wordt doorgegeven door de eigenaar. De fictieve datum zal dan worden verwijderd

Hoe kan het dat er verschil is tussen de Mean Kinship percentages van Dogs Global en ZooEasy?
In ZooEasy wordt de Mean Kinship berekening beperkt tot 11 generaties en Dogs Global betreft alle generaties. Hierdoor ontstaat er een verschil, maar dat maakt niet HET verschil. Zou zowel in Dogs Global als in ZooEasy exact dezelfde dataset staan qua dieren en hun afstamming EN zouden beide programma's gebruik maken van exact dezelfde berekeningsmethodiek, dan zou bij zowel een beperking op een x-aantal generaties als bij een onbeperkt aantal generaties de uitkomst identiek zijn. Het feit dat dit niet het geval is, verklaart het verschil in uitkomst bij berekeningen van de Mean Kinship tussen de twee programma’s. Omdat het buitengewoon complex is om gegevens die in twee verschillende programma's berekend zijn te vergelijken, is het aan te raden om voor één programma te kiezen en niet te vergelijken.
Heeft u vragen of is iets niet duidelijk, neem dan per mail contact op met het Registerbeheer.

 

Geschiedenis

1977

In 1977 is de Vereniging De Drentsche Patrijshond begonnen met het bijhouden van een register. Dit register bestond uit kaartenbakken met voor elke hond een kaart waarop alle relevante gegevens werden vermeld, zoals naam, registratienummer, geboortedatum en afstamming van de hond, gegevens van de fokker en de eigenaar, uitslagen van HD en PRA onderzoeken en verder alle van belang zijnde informatie die door de fokker en/of de eigenaar werden aangeleverd. Ook Tentoonstellings-, Clubmatch, Fokdagverslagen en deelname aan veldwedstrijden en de behaalde kwalificaties en KNJV-diploma’s werden vermeld.

Het register is zo compleet mogelijk opgezet, door het invoeren van alle honden en nesten uit de officiële stamboeken van de Raad van Beheer, teruggaand tot de beginjaren van registratie in het Voorlopig Register en daarna in de Bijlagen van het stamboek.

 

 

1993

In 1993 is de Vereniging begonnen met het invoeren van de gegevens van dit 'papieren register' in een database. De database die hiervoor werd gekozen was de standalone versie van het bedrijf ZooEasy. In 2009 zijn de gegevens van de standalone versie één-op-één overgezet naar een online versie van ZooEasy. In oktober 2010 kwam 'ZooEasy Online' daadwerkelijk online en konden fokkers, dekreu-eigenaren en alle overige leden van de Vereniging gebruik maken van het Verenigingsregister. Voor alle duidelijkheid: ZooEasy Online is dus de naam van de database waarin ons Verenigingsregister is ondergebracht.

1997

Sinds 1997 levert de Raad van Beheer bestanden aan van ALLE in Nederland geboren Drentsche Patrijshonden en van ALLE in het buitenland geboren Drentsche Patrijshonden waarvoor een NHSB nummer is aangevraagd. Deze bestanden worden tegenwoordig zo aangeleverd dat ze geüpload kunnen worden in de database ZooEasy Online en op deze manier in ons register worden opgenomen. Ook levert de Raad van Beheer bestanden aan met de officiële gezondheidsuitslagen van de HD, ED en ECVO onderzoeken. Al deze uitslagen worden in het Verenigingsregister opgenomen.

 

2016

Nu er twee rasverenigingen zijn voor de Drentsche Patrijshond, levert de Raad van Beheer aan beide rasverenigingen alle bovenstaande gegevens. Ons Verenigingsregister wordt dus aangevuld met gegevens van alle honden en alle officiële gezondheidsuitslagen. Ook de uitslagen van de bij de Raad aangevraagde tentoonstellingen worden aan beide verenigingen doorgegeven. Er is dus geen sprake van dat we honden of officiële uitslagen missen in ons Verenigingsregister.

Naast de gegevens van de Raad van Beheer, worden ook alle meldingen van eigenaar en/of fokker m.b.t. gezondheid, gedrag of andere belangrijke zaken opgenomen in het Verenigingsregister. Dit betekent dat alleen meldingen MET bronvermelding worden opgenomen. Meldingen kunnen gedaan worden via een 'Melding Register' op de website of via de door de Vereniging gehouden gezondheidsenquêtes.

Informatie die wordt aangeleverd door derden zonder bronvermelding en alle niet te controleren gegevens worden niet opgenomen in het Verenigingsregister. Wel worden deze gegevens bewaard. Zodra er een bevestiging komt van de eigenaar en/of de fokker over de juistheid van deze gegevens worden deze alsnog in het register opgenomen.

In de beginjaren zijn er zaken opgenomen zonder bronvermelding. Daardoor kan het voorkomen dat er toch nog informatie, die niet door de eigenaar en/of de fokker is gemeld, is opgenomen. Het Verenigingsregister wordt hier nog steeds op gecontroleerd.

Het gebruik

Het Verenigingsregister wordt gebruikt door de Fokbeleidscommissie van de Vereniging. Aan de hand van de gemelde en geregistreerde gegevens wordt het fokbeleid bepaald. Dit fokbeleid wordt aangeboden aan het Bestuur. Indien het Bestuur instemt met dit fokbeleid wordt het voorgelegd aan de leden op een Algemene Ledenvergadering. Uiteindelijk besluiten de leden door stemming op de ALV of dit beleid wordt aangenomen of niet.