Welkom,

Kascommissie
Kascommissie
 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemt minimaal twee leden, in jaarlijks roulerende / wisselende samenstelling, voor de controle van de boekhouding van onze vereniging 'De Drentsche Patrijshond'. Zij voeren deze controle uit volgens de Statuten (artikel 36) en het Huishoudelijk Reglement (artikel 19).

De Kascommissie brengt op de ALV verslag uit van de controle van de de boekhouding over het voorgaande kalenderjaar.