Welkom,

Commissies
Commissies

Evenementencommissie

A. (Annet) Rap-Wessels
Voorzitter
R. (Rob) van der Meer
Secretaris
I. (Ilse) Reimus
Lid
Anne-Kee Kok
Lid
M.A.C. (Manuela) Plaisier
Bestuursafgevaardigde

J. (Jan) Harryvan
Verenigingsfotograaf

Contact

Afhankelijk van het onderwerp kunt u de commissie een email sturen naar:

Algemeen evc@drentschepatrijshond.org
Kampioenschapsclubmatch clubmatch@drentschepatrijshond.org
Nestreünie nestreunie@drentschepatrijshond.org
Fokkerijdag fokkerijdag@drentschepatrijshond.org
Wandeling wandeling@drentschepatrijshond.org

Taken:

 • Organiseren en zo goed mogelijk laten verlopen van alle verenigingsevenementen, zoals de Kampioenschapsclubmatch, de Nestreünie, de Fokkerijdag en de wandelingen
 • Het (laten) vertegenwoordigen van het ras en de vereniging op evenementen, waarvoor de vereniging een verzoek of uitnodiging heeft ontvangen.

De Evenementencommissie bestaat uit maximaal zeven personen die door het Bestuur worden benoemd. De commissie verdeelt de taken onderling en benoemt zelf een voorzitter en een secretaris.

 

 

Fokaanvragen en Dekreuenlijst

R. (Renate) Schouten-van Driel
Fokaanvragen
M.A.C. (Manuela) Plaisier
Bestuursafgevaardigde

De Fokaanvraagcommissie houdt zich bezig met de volgende taken:

 • Het toetsen van de fokaanvraag aan het Verenigingsfokreglement op basis van de gegevens in het Register.
 • Het bijhouden van het overzicht Fokplanning op de website.
 • Het op de website bijhouden van de lijst 'Aantal dekkingen per reu'.

M. (Marcel) Senten
Lid
J. (Jeanny) Bustin
Lid
S. (Suzanne) Dirix
Lid
S. (Sieka) Knol
Lid
J. (Jorn) Bom
Lid
M. (Marjoleine) Roosendaal
Bestuursafgevaardigde

De Fokbeleidscommissie (FBC) heeft als doel

Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de Drentsche Patrijshond. Hierbij staat het terugdringen of het beperken van erfelijke afwijkingen, het behoud en de verbetering van de natuurlijke eigenschappen, het karakter en het exterieur centraal. Daarnaast houdt de FBC zich bezig met het ontwikkelen van het fokbeleid in de breedste zin van het woord.

 

De FBC probeert dit doel o.a. te bereiken door

 • Het op jaarlijkse basis versturen van gezondheidsenquêtes.
 • Het initiëren van onderzoek naar eventueel optredende erfelijke afwijkingen.
 • Het met regelmaat evalueren van het Verenigingsfokreglement.
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor fokkers, dekreueigenaren en andere geïnteresseerde leden met (actuele) onderwerpen op het gebied van gezondheid en fokkerij.
 • Het publiceren van artikelen in het Verenigingsblad en op de website over deze onderwerpen.
 • Het publiceren en beheren van een Dekreuenlijst op de website van de Vereniging.
 • Het organiseren van een 2-jaarlijkse Reuendag.

J.O. (Olaf) Geerse
Voorzitter
Vacature
secretaris
J. (Jan) Snijders
Penningmeester
H. (Hans) Verhaar
Wedstrijdsecretaris
Vacature
Vacature
Bestuursafgevaardigde

In 1948 werd de Vereniging De Drentsche Patrijshond opgericht met als doel: "Jagers, fokkers en liefhebbers van de Drentsche Patrijshond nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij van het jagen met deze honden aan te kweken en te bevorderen."

Uit de doelstelling van de vereniging blijkt dat de jacht een centraal thema is. Omdat het ledental elk jaar bleef groeien besloot het bestuur meer dan 25 jaar geleden een aantal commissies in het leven te roepen waaraan een aantal taken werd gedelegeerd. Zodoende werd er ook een Gebruikshondencommissie geïnstalleerd, en wel met het volgende mandaat: " het gebruik van de Drentsche Patrijshond ter jacht te stimuleren en bij daarop gerichte activiteiten, coördinerend, activerend en initiatief nemend op te treden."

De Gebruikshondencommissie organiseert binnen de vereniging jaarlijks:

 • Apporteertrainingen
 • Voorjaarsveldwedstrijden
 • Standaard Jachthonden Proef en MAP
 • Najaarsveldwedstrijden

 

B. (Bouke) Spits
Ledenadministratie

Zeisterveste 10

3432 AT Nieuwegein

M.A.C. (Manuela) Plaisier
Bestuursafgevaardigde

De Ledenadministratie van de Vereniging 'De Drentsche Patrijshond' houdt zich onder andere bezig met:

 • het verwerken van de naam- adres- en woonplaats- (NAW) gegevens van leden
 • het inschrijven van nieuwe leden en het versturen aan de nieuwe leden van een welkomstpakket
 • het uitschrijven van leden
 • het verwerken van mutaties
 • het versturen van betalingen van de jaarlijkse contributie
 • het versturen van de NAW-gegevens van de leden naar de drukker voor het verenigingsblad 'Onze Drent'

M. (Michael) van der Burg
Pupinformatie / Puplijst / Coördinatie nestbezoeken
C. (Corné) Ligtenberg
Coördinatie herplaatsers
M. (Manon) Dijkstra
Coördinatie herplaatsers

Het informatiepunt heeft vier taken binnen de Vereniging:

 • het geven van pupinformatie
 • het beheren van de puplijst
 • het bemiddelen bij over te plaatsen Drenten
 • het coördineren van de nestbezoeken

De pupinfo, het beheer van de puplijst en de coördinatie van de nestbezoeken worden verzorgd door Michael van der Burg. De bemiddeling bij over te plaatsen Drenten wordt verzorgd door Corné Ligtenberg en Manon Dijkstra.

Herplaatsers
De commissie herplaatsers zorgt voor de herplatingen van Drenten die via de vereniging aangemeld word, met de daarbij behorende begeleiding.

Nestbezoekers
Wanneer de pups 6 of 7 weken oud zijn, krijgt de fokker die met goedkeuring van de Vereniging fokt, bezoek van een nestbezoeker. Deze maakt een verslag waarin de algemene indruk, huisvesting, socialisatie en gezondheid (op dat moment) van het nest worden weergegeven. Deze bezoeken worden door de coördinator nestbezoeken georganiseerd.

De nestbezoekers en hun regio

C. (Corné) Ligtenberg

Gelderland, Drenthe, Groningen

Vacature

Noord Holland

C.M. (Christel) Schulte

Gelderland

Renate Schouten -van Driel

Zuid-Holland

L. (Luc) van de Heijning

Brabant

E. (Evelien) Bösing -Dijkstra

Overijssel

M. (Marion) Beerhorst

Noord Holland

Utrecht

T. (Tiny) Key

Brabant

G.M. (Tineke) van der Feijst

Groningen, Drenthe & Friesland

D. (Doreth) van de Breekel

Brabant

H. (Harry) Hilkens

Limburg, België

Vacature

Zeeland

 

W. (Willem) van der Kolk
Voorzitter
S. (Selma) Tiemeijer -Wisman
Secretaris
T. (Tineke) van der Feijst
Communicatie & Advertenties
A.J. (Arjan) van Hessen
Nieuwsbrief/Bestuursinfo
F.F. (Felicia) van der Kolk
Webmaster
M. (Mirjam) van Hoef -Vervaart
E. (Ellen) Bouwen
Nieuwsbrief/Bestuursinfo
A. (Agnes) van Wijngaarden
J. (Joyce) Broekman -Dekker
Correspondent
B.(Bart) Hofman
Bestuursafgevaardigde

De Redactiecommissie verzamelt actief en passief relevante informatie voor het geven van voorlichting en zorgt voor het verspreiden van informatie over het ras en de Vereniging. De Redactiecommissie biedt ook een platform voor de uitwisseling van ervaringen en meningen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de volgende communicatiemiddelen:
- het verenigingsblad ‘Onze Drent’
- de website
- de Nieuwsbrief
- Facebook

M. (Minke) Huurnink
Registerbeheer
S. (Suzanne) Dirix
M. (Marjoleine) Roosendaal
Bestuursafgevaardigde

Wij vinden een gezond ras heel belangrijk. Daarom verzamelen we informatie over zoveel mogelijk raszuivere Drentsche Patrijshonden en deze informatie nemen wij op in ZooEasy, dat we ook wel het Register noemen. De Commissie Registerbeheer houdt dit register bij.

In het Register worden opgenomen:

 • Alle Drenten die zijn ingeschreven in het Nederlandse Honden Stamboek
 • Gezondheidsuitslagen van o.a. HD, ED en het ECVO-oogonderzoeken
 • Exterieuruitslagen van o.a. tentoonstellingen, Nestreünies en Fokkerijdagen
 • Wedstrijduitslagen van o.a. SJP- en MAP proeven en veldwedstrijden
 • Door de eigenaar gemelde zaken die van belang kunnen zijn voor het ras of de fokkerij

Deze gegevens worden verzameld. En ze worden alleen verstrekt aan derden en gepubliceerd ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Drentsche Patrijshonden.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemt minimaal twee leden, in jaarlijks roulerende / wisselende samenstelling, voor de controle van de boekhouding van onze vereniging 'De Drentsche Patrijshond'. Zij voeren deze controle uit volgens de Statuten (artikel 36) en het Huishoudelijk Reglement (artikel 19).

De Kascommissie brengt op de ALV verslag uit van de controle van de de boekhouding over het voorgaande kalenderjaar.