Welkom,

Rectificatie samenvatting ALV 20-09-2021

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Bestuur
  4. Rectificatie samenvatting ALV 20-09-2021
In de door het Bestuur opgestelde samenvatting van de laatste ALV die in de OD no 4. is gepubliceerd, is bij het onderdeel besluiten een onjuiste formulering gemaakt. Er wordt aangegeven dat de maximale leeftijd van de inzet van een teef wordt gewijzigd van 8 naar 9 jaar. Dit is niet correct en dit moet zijn dat de leeftijd ongewijzigd blijft en dat is zoals nu in het Verenigingsfokreglement staat 8 jaar. Onze excuses voor de mogelijke verwarring.

 

Namens het Bestuur,
Marc Massaar van Schaik

Voorzitter