Welkom,

Stijlgids
Stijlgids
 1. Home
 2. Onze Drent
 3. Stijlgids

De stijlgids van de Vereniging

Bij het schrijven van artikelen voor zowel 'Onze Drent' (OD), de website als de Nieuwsbrief, hebben we regelmatig te maken met 'vreemde' woorden waarover niets in de Dikke Van Dale of het Groene Boekje staat. Neem bijvoorbeeld reueigenaar: hoe schrijf je dat? Aan elkaar, streepje ertussen of los? En hoe schrijf je vereniging? Met of zonder hoofdletter?

Over veel zaken valt te twisten en het is beslist niet de bedoeling om hier dé definitie van het correcte Nederlands te geven. Wel willen we hier de schrijfregels voor OD, website en Nieuwsbrief beschrijven zoals wij die zelf gebruiken. Op deze manier hopen we een beetje eenheid te brengen in de verschillende teksten, zodat u niet de ene keer reueigenaar leest en even later reu-eigenaar. Uiteraard staat de redactie open voor suggesties. We schrijven:

 • cijfers één t/m twintig in letters en vanaf 21 in cijfers. Of naar eigen inzicht wanneer dat de leesbaarheid bevordert (bijvoorbeeld 1e prijs, leeftijd hond of aantal pups).
 • euro’s als 15 euro of € 15,- (een enkel streepje als het een rond bedrag is).
 • tijdsaanduidingen, bijvoorbeeld 12.30 uur, met een enkele punt tussen de uren en minuten (let op dat er ook ‘uur’ achter de tijd staat).
 • e-mail en e-mailadres met een streepje tussen e en mail.
 • hoofdletters bij eigennamen, dus Jan van Janssen (maar de heer Van Janssen, de hoofdletter Van vervangt de voorletter).
 • de Vereniging de Drentsche Patrijshond afgekort als VDP.
 • Vereniging met een hoofdletter als dat betrekking heeft op de VDP, maar niet in bijvoorbeeld ‘beide verenigingen hebben’.
 • ook Bestuur, Evenementencommissie, werkgroep Outcross, zijnde eigennamen van ‘organen’ van de Vereniging met een hoofdletter. Het is dus: ‘het Bestuur heeft’, ‘een nieuw lid van de Evenementencommissie gaat’, ‘de werkgroep Outcross heeft’, maar ‘gesprekken over outcross’.
 • ook Nestreünie, Fokkerijdag, Clubmatch e.d., zijnde unieke evenementen van de Vereniging.
 • Drent en Drentsche Patrijshond(en) met hoofdletter(s), ook al is dit niet in overeenstemming met de Nederlandse spelling (alleen afleidingen van aardrijkskundige namen krijgen een hoofdletter, bijvoorbeeld Duitse herder). We laten het zo omdat het conform is aan de Raad van Beheer en het LICG.
 • de diverse ‘klassen’ worden aan elkaar geschreven dus Jeugdklasse, Openklasse, Tussenklasse enz. maar Jongste Puppy en Kind-Hond-show.
 • als aan het verenigingsblad wordt gerefereerd 'Onze Drent’. Als iemand het heeft over onze Drent is 12 jaar geworden, dan alleen Drent met een hoofdletter.
 • reu-eigenaar (koppelteken vanwege een ‘klinkerprobleem’).
 • teef-eigenaar (taalkundig hoeft dit niet omdat er geen ‘klinkerprobleem’ is, maar we doen het toch want het ziet er mooier uit naast reu-eigenaar).
 • Drent-eigenaar.
 • Drenthe (provincie).
 • het Register, liever Verenigingsregister. Hiermee wordt het register zoals opgeslagen in de database ZooEasy bedoeld.
 • redactie en Redactiecommissie.
 • beste reu/beste teef in een gewone zin. Maar wordt het gebruikt als titel in een zin als ‘Mopke was de Beste Teef’, dan is het met twee hoofdletters.
 • Best of Breed.
 • Dekreuenlijst.

 

Leestekens:                  

 • aanhalingstekens: ‘tekst’ dus enkele als het een begrip betreft en “tekst” dus dubbele als het een (letterlijk) citaat is van het gesprokene (bijv. interview).
 • beletselteken: tekst… (na een tekst die niet eindigt met een punt of ter verdere invulling van de lezer). Dus tekst, drie puntjes (eventueel gevolgd door een komma als de zin verder gaat maar nooit een extra punt/einde zin).
 • gedachtestreepjes (tussenzin): – tekst – (spaties tussen alle onderdelen).
 • uitroepteken: volsta met één uitroepteken, anders is het schreeuwerig.
 • vraagteken: idem.
 • opsommingen: er zijn meerdere opties voor opsommingen. Bij voorkeur hanteren we de opsomming zoals in deze stijlgids. Dat betekent na de dubbele punt een eenvoudig opsommingsteken (dot), opsomming met een kleine letter beginnen en afsluiten met een punt.
 • afkortingen: liever niet maar enz., e.d., a.s., jl., o.a., bijv. of bv. zijn toegestaan mits op de juiste manier geschreven.

Kijk bij twijfel bijvoorbeeld op https://www.onzetaal.nl (of google het even).
Het is belangrijk om de leesbaarheid voorop te stellen. Niet alles is in regels te vatten. En liever wat vaker een punt dan eindeloos lange zinnen.

Website kleurcode stijlgids:

 • #40312c
 • #8da668
 • #f2a516