Welkom,

Insturen kopij
Insturen kopij
  1. Home
  2. Onze Drent
  3. Insturen kopij

Schema

'Onze Drent' verschijnt vijf keer per jaar en wel volgens onderstaand schema.

Editie Nummer Verschijningsdatum
1 Winternummer februari/maart
2 Voorjaarsnummer medio mei
3 Zomernummer eind juli
4 Herfstnummer eind september
5 Kerstnummer eind december

De sluitingsdatum voor het inzenden van de kopij en de geplande datum waarop 'Onze Drent' op de mat moet liggen, worden telkens op de website vermeld.

Kopij

De redactie streeft ernaar om ‘Onze Drent’ een blad voor alle leden te laten zijn, door een grote verscheidenheid aan artikelen (met foto’s) op te nemen. In ‘Onze Drent’ worden bijvoorbeeld aankondigingen en verslagen van activiteiten (gebeurtenissen en evenementen) van de Vereniging, zoals de Algemene Ledenvergadering, de Kampioenschapsclubmatch, de Fokdag, de Reuendagen en de wandelingen opgenomen. Ook bevat ‘Onze Drent’ mededelingen van het Bestuur en de commissies, uitslagen van tentoonstellingen, jachthondenproeven, de evenementenkalender, de geboorteberichten en informatie over gedrag en gezondheid van de Drent. Maar bovenal is er naast deze bijdragen van de Vereniging ook ruimte voor verhalen van leden over hun persoonlijke belevenissen met hun Drent(en). Dus, heeft u een leuk artikel (graag met bijpassende foto), dan ontvangt de Redactiecommissie dit heel graag.

U kunt het artikel en de foto's per e-mail sturen naar: Email Redactie

 

Aanleveren kopij

Voor het aanleveren van uw tekst en foto’s geldt:

Tekst

• als Word-document als bijlage bij uw e-mail
• als 'platte tekst', dus geen kaders, randen en bijzondere lettertypes.
• indicatie m.b.t. de omvang: een tekst op één pagina in de OD bevat zonder afbeeldingen ongeveer 850 woorden (ca. 4900 tekens,
inclusief spaties)
• als foto's op een bepaalde plaats moeten komen, dan kan dit in de tekst worden aangegven met bijvoorbeeld het nummer en/of
bijschrift van de te plaatsen foto

Foto’s

• in bestandsformaat ‘JPG’
• in een zo hoog mogelijke resolutie (bestandsgrootte van de foto); een foto met een resolutie in Kb's is niet bruikbaar, maar een foto met
een resolutie in Mb's wel, daarom de foto, direct van de camera, als 'zo groot mogelijke bestand' versturen.

Plaatsen van de ingezonden artikelen

De redactie is erg blij met stukjes die u inzendt over belevenissen met uw Drent. De teksten worden uiteraard z.s.m. geplaatst. Als er echter plaatsgebrek is, dan wordt voorrang verleend aan artikelen die gebonden zijn aan een bepaalde publicatiedatum. Andere stukjes kunnen dan enige tijd ‘op de plank’ worden gelegd.

Ingezonden artikelen kunnen worden geredigeerd en/of verkort worden opgenomen. Indien de aanpassingen louter de omvang betreffen of tekstueel zijn, wordt de inzender hiervan niet in kennis gesteld. Indien de redactie besluit het artikel niet te plaatsen, krijgt de inzender hiervan bericht. Publicatie geschiedt geheel buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.