Welkom,

Nieuwe website

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Bestuur
  4. Nieuwe website

Beste leden van Vereniging "De Drentsche Patrijshond",

Een nieuwe website!
Op zondag 1 augustus zal de nieuwe website van de Vereniging live gaan.
De site is nodig omdat de huidige niet meer voldoet aan de eisen die tegenwoordig aan een website worden gesteld. De huidige is al een flink aantal jaren in bedrijf en is in de loop der jaren ook steeds meer uitgebreid. Het gevolg hiervan is dat de website zo veel informatie bevat, dat berichten niet altijd meer snel te vinden zijn. Ook het onderhoud van de site werd hierdoor steeds lastiger.
Kortom, we vonden het tijd worden voor een nieuwe.

Voorbereiding
Ongeveer een half jaar geleden is een groepje bestaande uit Michael van der Burg, Arjan van Hessen, Rob van der Meer, Felicia van der Kolk en Willem van der Kolk begonnen met de bouw van de site.
Veel van de inhoud van de oude website is overgezet naar de nieuwe en hoewel de site nog niet geheel ‘af’ is, is toch besloten om op 1 augustus live te gaan. Een aantal artikelen zal de komende weken aangevuld en/of geactualiseerd worden en ook zullen er nog foto’s worden toegevoegd. Maar… de site ziet er mooi uit en werkt goed. We wilden daarom ook niet langer wachten. Mocht u iets vinden dat niet (goed) werkt of onvolledig is, dan kunt u dit melden aan de webmaster.

Redactiecommissie
Met de komst van de nieuwe website is ook de interne organisatie van de Redactiecommissie enigszins aangepast. De redactie zal zich voortaan bezighouden met ‘Onze Drent’, de website, de Nieuwsbrief en “onze” Facebook-pagina die we onder meer gaan gebruiken om de aandacht te vestigen op nieuwe artikelen in ‘Onze Drent’ en/of op de website. Om bovendien minder kwetsbaar te zijn, zal de rol van webmaster voortaan door twee personen (Arjan van Hessen en Felicia v.d. Kolk), worden ingevuld. Zij zijn beide te bereiken via webmaster.

Tot slot
De website is door iedereen te benaderen op https://drentschepatrijshond.org Om op het besloten ledendeel te komen moet men zich echter helaas opnieuw registreren. Dat kan door te klikken op het ‘slotje’ in de menubalk. Daarvoor heeft u uw lidmaatschapsnummer nodig en dat staat voortaan vermeld op het adreslabel van ‘Onze Drent’. Kort na uw registratie heeft u dan toegang tot het besloten gedeelte van de site. Zie voor een visueel beeld de foto onderaan deze nieuwsbrief.

Uiteraard hopen we dat u weer veel leesplezier aan de nieuwe site zult beleven en we kijken uit naar uw reacties.

Ik wil bij deze gelegenheid Michael, Arjan, Rob, Felicia en Willem een groot compliment geven voor het bereikte resultaat en hun enthousiasme om dit mogelijk te maken.

Namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter

31 juli 2021
Bestuur | Nieuws
Webredactie