Welkom,

Nagekomen tekst voor BALV 3 juli 2023

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Bestuur
  4. Nagekomen tekst voor BALV 3 juli 2023

In de BALV van maandag 3 juli a.s. staan op de agenda de voorstellen tot wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement. De betreffende stukken zijn al eerder gepubliceerd met het oog op de ALV van 5 juni 2023.

Het bestuur heeft van Bouke Spits (ledenadministratie) een nader overzicht met door hem voorgestelde amendementen ontvangen met betrekking tot het huishoudelijk reglement. Dat overzicht met de bijlagen 2a, 2b en 2c vindt u hier.

Volgens artikel 10 lid 6 van het huidige huishoudelijk reglement kunnen amendementen door ieder stemgerechtigd lid worden ingediend. Hierover kan in de vergadering worden beraadslaagd, mits ondersteund door ten minste vier andere stemgerechtigde leden.  

Het bestuur is van mening dat de amendementen van Bouke inderdaad behandeld moeten worden. Daarmee is aan het vereiste van lid 6 van artikel 10 voldaan.

30 juni 2023
Bestuur | Nieuws
Webredactie