Welkom,

Lustrum 2023
Lustrum 2023
  1. Home
  2. Lustrum 2023

Op 5 juni 1948 werd op initiatief van de heer E. Karst en mevrouw A.E. van Heek in hotel ‘Van Gijtenbeek’ in Zwolle de vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ opgericht. Zij schreven daarvoor de toen bij hen bekende eigenaren van een Drentsche Patrijshond aan met het voorstel om een vereniging te gaan oprichten met het doel om ‘jagers, fokkers en andere liefhebbers van de Drentsche Patrijshond nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij van -en het jagen met-deze honden, aan te kweken en te bevorderen’.

Dit betekent dan ook dat onze vereniging in 2023 de leeftijd heeft bereikt van 75 jaar! Om dat feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan is een leuke en interessante dag georganiseerd voor alle liefhebbers van de Drentsche Patrijshond. Onze lustrumdag werd gevierd op zaterdag 24 juni 2023 op het Landgoed Mariënwaard te Beesd.

Mw. J. Offereins-Snoek (erelid) heeft een felicitatiebrief gestuurd i.v.b. het 75 jarig jubileum.