Welkom,

Leden positief over outcrossplan op hoofdlijnen

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Leden positief over outcrossplan op hoofdlijnen

Op de discussiebijeenkomst van afgelopen 11 maart hebben bijna 50 leden van onze vereniging in goede sfeer gezamenlijk een aantal hoofdlijnen bepaald voor een outcrossplan. Na een korte inleiding is in zes groepen een aantal vragen besproken die daarna met de hele zaal nogmaals zijn bediscussieerd. Iedere keer werd met ‘stem’briefjes gepeild hoe de aanwezigen dachten over dat onderwerp. Dat leidde per vraag tot een hoofdlijn voor een op te stellen plan. Op het eind van de bijeenkomst zijn deze hoofdlijnen in samenhang aan de zaal voorgelegd, waarbij bleek dat bijna 90% van de aanwezigen het ermee eens was. Iets meer dan 10% twijfelde nog, niemand was tegen.

Het verslag met de uitkomsten van de discussie kun je hier downloaden.

Dat betekent dat we samen met de leden een plan op hoofdlijnen hebben gemaakt dat een enorm draagvlak heeft. Een indrukwekkend resultaat dat mede te danken is aan de wijze waarop deze discussie door de leden is gevoerd.

De volgende stap is dat dit plan op hoofdlijnen aan de leden wordt voorgelegd tijdens de komende ALV. Als de leden daarmee akkoord gaan, is het aan de (op)nieuw op te richten FBC om dit plan verder uit te werken in samenspraak met de Raad van Beheer. Ook zal het besproken worden met andere rasverenigingen. Het uitgewerkte plan zal daarna nogmaals aan de leden worden voorgelegd. De bedoeling is dat dit gebeurt in samenhang met een breder algemeen gezondheidsplan dat de nieuwe FBC in samenspraak met de leden zal opstellen. Ook het bestuur van de Raad van Beheer moet uiteindelijk met het outcrossplan akkoord gaan. Voorlopig is er dus nog genoeg werk aan de winkel.

24 maart 2023
Nieuws
Webredactie
Vereniging "de Drentsche Patrijshond"