Welkom,

vd Heyden v Doornenburg
vd Heyden v Doornenburg
  1. Home
  2. Jacht & Wedstrijden
  3. Wisselprijzen
  4. vd Heyden v Doornenburg

Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van Doornenburg Wisseltrofee

Winnaar OPENKLAS Voorjaar

Beschikbaar gesteld door: Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van Doornenburg

Beschrijving van de trofee alsmede de uitreiking voorwaarden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
De “Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg Wisseltrofee” is een Europese patrijs op een houten sokkel.
De “Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg Wisseltrofee” is geschonken aan de vereniging De Drentsche Patrijshond door J.K.Vr. A.J.M. van der Heyden van Doornenburg.
De schenker heeft de trofee geschonken om hem jaarlijks te laten uitreiken aan de beste hond in de openklas op de Voorjaarsveldwedstrijd(-en) georganiseerd door een Continentaal II ras vereniging in Rubriek C.
De trofee kan alleen gewonnen worden door een Drentsche Patrijshond, daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of de eigenaar wel of geen lid is van de vereniging.
De trofee is een doorlopende trofee die nimmer definitief door één hond gewonnen kan worden.
De trofee wordt enkel aan een in de openklas in het voorjaar gekwalificeerde Drentsche Patrijshond uitgereikt.
Voor de vaststelling van de winnende hond mogen maximaal 3 kwalificaties en/of Eervolle Vermeldingen, behaald in het betreffende voorjaar, worden ingeleverd. Eervolle Vermeldingen mogen wel meegeteld worden in de totaal waardering, echter een enkele (of meer) Eervolle Vermelding(-en) alleen geeft geen recht op de trofee.
Voor de vaststelling van de winnaar wordt gebruik gemaakt van de puntentelling zoals deze vermeldt staat in de tabel van het A.V.R.
Indien er na toepassing van de punten 7 en 8 meerdere honden een gelijk aantal punten behaald hebben dan zal de hond met de hoogste kwalificatie (U-ZG-G) winnen.
Indien, nadat het bovenstaande is toegepast, nog steeds meerdere honden aanspraak kunnen maken op de prijs dan wordt deze:bij twee (of meer) honden uitgereikt aan de jongste hond.
De trofee wordt jaarlijks uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging “De Drentsche Patrijshond” de winnaar de plicht om er voor te zorgen dat de trofee op de volgende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aanwezig is om opnieuw uitgereikt te worden.
De ontvanger van de trofee tekent voor het ontvangst van de trofee, alsmede wordt getekend voor het retour bezorgen van de trofee zoals bij punt 11 is aangegeven
De winnaar van de trofee mag met zijn hoogste kwalificatie + jaartal vermeld worden op de voet van de trofee
In geval de trofee in enig jaar niet wordt uitgereikt wordt deze in bewaring gegeven bij het secretariaat van de Gebruikshondencommissie.

 

Gebruikshondencommissie 1 oktober 2015