Welkom,

Van Wind en Veer Bokaal
Van Wind en Veer Bokaal
  1. Home
  2. Jacht & Wedstrijden
  3. Wisselprijzen
  4. Van Wind en Veer Bokaal

Winnaar NOVICE KLAS Voorjaar

Beschikbaar gesteld door de heer H. Companjen

Beschrijving van de Bokaal alsmede de uitreiking voorwaarden. (sinds 2018 is de novice klasse opgeschort)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
De “Van Wind en Veer Bokaal” is een bronzen beeldje van een staande hond met een eend in de vang, het beeldje is circa 24 cm lang en 14 cm hoog.
De “Van Wind en Veer Bokaal” is op maandag 15 juni 2015 geschonken aan de vereniging De Drentsche Patrijshond door H. Companjen.
De schenker heeft de bokaal geschonken om hem jaarlijks te laten uitreiken aan de beste hond in de Novice klas op de Voorjaarsveldwedstrijd(-en) georganiseerd door een Continentaal II ras vereniging in Rubriek C.
De bokaal kan alleen gewonnen worden door een Drentsche Patrijshond, daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of de eigenaar wel of geen lid is van de vereniging.
De bokaal is een doorlopende bokaal die nimmer definitief door één hond gewonnen kan worden.
De bokaal wordt enkel aan een in de Novice klas in het voorjaar gekwalificeerde Drentsche Patrijshond uitgereikt.
Voor de vaststelling van de winnende hond mogen maximaal 3 kwalificaties en/of Eervolle Vermeldingen, behaald in het betreffende voorjaar, worden ingeleverd.Eervolle Vermeldingen mogen wel meegeteld worden in de totaal waardering, echter een enkele (of meer) Eervolle Vermelding(-en) alleen geeft geen recht op de Bokaal.
Voor de vaststelling van de winnaar wordt gebruik gemaakt van de puntentelling zoals deze vermeldt staat in de tabel van het A.V.R.
Indien er na toepassing van de punten 7 en 8 meerdere honden een gelijk aantal punten behaald hebben dan zal de hond met de hoogste kwalificatie (U-ZG-G) winnen.
Indien, nadat het bovenstaande is toegepast, nog steeds meerdere honden aanspraak kunnen maken op de Bokaal dan wordt deze:
- bij twee honden: aan iedere hond 6 maanden geschonken
- bij drie honden: aan ieder hond 4 maanden geschonken
De bokaal wordt jaarlijks uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van de Ver. “De Drentsche Patrijshond” de winnaar de plicht om er voor te zorgen dat de bokaal op de volgende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aanwezig is om opnieuw uitgereikt te worden.
De ontvanger van de bokaal tekent voor het ontvangst van de bokaal, alsmede wordt getekend voor het retour bezorgen van de bokaal zoals bij punt 11 is aangegeven
De winnaar van de prijs mag met het jaartal en met de naam van de hond vermeld worden op bijgevoegde plaquette.
In geval de bokaal in enig jaar niet wordt uitgereikt wordt deze in bewaring gegeven bij het secretariaat van de Gebruikshonden commissie.

H. Companjen

Kamperveen, 1 november 2015.