Welkom,

Van Bircmedeprijs
Van Bircmedeprijs

Winnaar NOVICE KLAS Najaar

Beschikbaar gesteld door: de heer A.J. Booij

Beschrijving van de prijs alsmede de uitreiking voorwaarden. (sinds 2018 is de novice klasse opgeschort)

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
De “Van Bircmedeprijs” is een zilver gekleurde beker, welke circa 40 cm hoog is (inclusief losse bovenkant).
De “Van Bircmedeprijs” is geschonken aan de vereniging De Drentsche Patrijshond door de heer A.J. Booij.
De schenker heeft de prijs geschonken om hem jaarlijks te laten uitreiken aan de beste hond in de NOVICE KLAS op de Najaarsveldwedstrijd(-en) georganiseerd door een Continentaal II ras vereniging in Rubriek C.
De prijs kan alleen gewonnen worden door een Drentsche Patrijshond, daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of de eigenaar wel of geen lid is van de vereniging.
De prijs is een doorlopende prijs die nimmer definitief door één hond gewonnen kan worden.
De prijs wordt enkel aan een in de Noviceklas in het najaar gekwalificeerde Drentsche Patrijshond uitgereikt.
Voor de vaststelling van de winnende hond mogen maximaal 3 kwalificaties en/of Eervolle Vermeldingen, behaald in het betreffende najaar, worden ingeleverd. Eervolle Vermeldingen mogen wel meegeteld worden in de totaal waardering, echter een enkele (of meer) Eervolle Vermelding(-en) alleen geeft geen recht op de prijs.
Voor de vaststelling van de winnaar wordt gebruik gemaakt van de puntentelling zoals deze vermeldt staat in de tabel van het A.V.R.
Indien er na toepassing van de punten 7 en 8 meerdere honden een gelijk aantal punten behaald hebben dan zal de hond met de hoogste kwalificatie (U-ZG-G) winnen.
Indien, nadat het bovenstaande is toegepast, nog steeds meerdere honden aanspraak kunnen maken op de prijs dan wordt deze:bij twee (of meer) honden uitgereikt aan de jongste hond.
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van de Ver. “De Drentsche Patrijshond” de winnaar de plicht om er voor te zorgen dat de prijs op de volgende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aanwezig is om opnieuw uitgereikt te worden.
De ontvanger van de prijs tekent voor het ontvangst van de prijs, alsmede wordt getekend voor het retour bezorgen van de prijs zoals bij punt 11 is aangegeven
De winnaar van de prijs mag met het jaartal en met de naam van de hond vermeld worden op prijs zelf.
In geval de prijs in enig jaar niet wordt uitgereikt wordt deze in bewaring gegeven bij het secretariaat van de Gebruikshondencommissie.

A.J. Booij

Zwolle, 1 september 2015