Welkom,

Mariënwaerdt Wisselprijs
Mariënwaerdt Wisselprijs
  1. Home
  2. Jacht & Wedstrijden
  3. Wisselprijzen
  4. Mariënwaerdt Wisselprijs
Winnaar SJP te Beesd

Beschikbaar gesteld door:  Baron en Baronesse Van Verschuer – Van Sminia

Beschrijving van de prijs alsmede de uitreiking voorwaarden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
De “Mariënwaerdt Wisselprijs” is een bronzen beeldje van een staande hond met een fazant in de vang op een houten sokkel, op de sokkel staat een brons gekleurde plaat met daarin wisselprijs, daarnaast twee zilvergekleurde “het wapen” van Mariënwaerdt. Het is in zijn geheel circa 28 cm lang en 16 cm hoog.
De “Mariënwaerdt Wisselprijs” is geschonken aan de Ver. De Drentsche Patrijshond door Baron en Baronesse Van Verschuer – Van Sminia.
De schenker heeft de prijs geschonken om hem jaarlijks te laten uitreiken aan de beste hond op de SJP georganiseerd door de Vereniging “De Drentsche Patrijshond”.
De prijs kan alleen gewonnen worden door een Drentsche Patrijshond, Friese Stabij of Wetterhoun daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of de eigenaar wel of geen lid is van de vereniging.
De prijs is een doorlopende prijs die nimmer definitief door één hond gewonnen kan worden.
De prijs wordt enkel aan een hond uitgereikt die een A-diploma behaald heeft.
Indien er na toepassing van het punt 6 meerdere honden een gelijk aantal punten behaald hebben dan zal de jongste hond winnen.
De prijs wordt jaarlijks bij de prijsuitreiking direct na afloop van de SJP uitgereikt. De winnaar heeft de plicht om er voor te zorgen dat de prijs uiterlijk op de volgende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aanwezig is om aan te bieden aan de gebruikshondencommissie.
De ontvanger van de prijs tekent voor het ontvangst van de prijs, alsmede wordt getekend voor het retour bezorgen van de prijs zoals bij punt 8 is aangegeven
De winnaar van de prijs mag het jaartal waarin gewonnen is, de naam van de hond vermelden en de naam van de voorjager op de bijgeleverde plaquette.
In geval de prijs in enig jaar niet wordt uitgereikt blijft deze in bewaring bij het secretariaat van de gebruikshondencommissie.
Tot slot, indien de wisselprijs gewonnen is door een voorjager die niet lid is van de organiserende verenigingen dan zal de wisselprijs dezelfde dag nog in bewaring gegeven worden bij het secretariaat van de gebruikshondencommissie.
Gebruikshondencommissie 1 september 2015