Welkom,

Introductie GBC
Introductie GBC
  1. Home
  2. Jacht & Wedstrijden
  3. Introductie GBC

Introductie Gebruikshondencommissie

 

De Drentsche Patrijshond als gebruikshond voor nieuwe eigenaren en (aankomende) voorjagers

 

Over de Drentsche Patrijshond

De Drentsche Patrijshond is een allround Staande Jachthond die werkt tijdens de jacht, zowel voor als na het schot van de jager.

 

(door: de Gebruikshondencommissie (GBC))

Veldwedstrijden

Voor de veldwedstrijden is de Drentsche Patrijshond ingedeeld in rubriek C van het A.V.R. Honden ingedeeld in rubriek C houden hun veldwedstrijden volgens Continentaal II systeem.

 

Trainingen

Met uw Drentsche Patrijshond kunt u o.a. aan de volgende trainingen deelnemen:

  • Gedrags- en gehoorzaamheidstraining
  • SJP, MAP apporteertraining
  • Veldwerktraining

 

Voor de eerste twee mogelijkheden, de Gedrags- & Gehoorzaamheid en de SJP, MAP apporteertraining, zijn er in Nederland, over het hele land verspreid, meerdere cursussen. Informatie hierover is te verkrijgen bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland te Amsterdam en bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging te Amersfoort.

Voor de Apporteertraining geeft de Vereniging ”De Drentsche Patrijshond” met enige regelmaat zelf ook een training, welke specifiek toegespitst is op ons mooie Drentsche ras. Hiervoor verwijzen wij u naar [apporteertraining].

De veldwerktraining is tot slot een uiterst boeiende training, die u echter voor veruit het grootste gedeelte zelf ter hand zult moeten nemen. Het is dan ook zeer raadzaam, voordat men hieraan begint eerst eens een aantal veldwedstrijden te bezoeken en u daarbij af te vragen: “Zouden wij dit aan kunnen?” Veldwerktraining kost namelijk veel tijd, geld en inspanning.
Ter ondersteuning van de veldwerktraining geeft de Gebruikshondencommissie eens in de twee á drie jaar, naar gelang de behoefte, een veldwerk oefendag. Ook kunnen commissieleden u individueel bijstaan als u zelf over een trainingsveld met veerwild beschikt.

Als de Gedrags- & Gehoorzaamheidstraining, de Apporteertraining en/of de Veldwerktraining afgerond zijn, kunt u uw hond inschrijven voor één van de vele wedstrijden die daar voor bestemd zijn.

De Gebruikshondencommissie organiseert jaarlijks namens de Vereniging de Drentsche Patrijshond diverse voor- najaarsveldwedstrijden, een Standaard Jachthonden Proef en in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Langhaar een Meervoudige ApporteerProef.