Welkom,

Achtergrond

De S.J.P. (standaard jachthonden proef) is een samenstel van kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband, ter beoordeling dan wel vergelijking van hun prestaties worden onderworpen. De jachthondenproef heeft in eerste instantie ten doel een uitspraak te doen over de bruikbaarheid voor het werk na het schot van de deelnemende honden.

Het uiteindelijke doel van deze jachthondenproeven is de bevordering van de weidelijkheid ter jacht door stimulering van het gebruik van goed afgerichte honden in handen van voorjagers, die hondenwerk verstaan en waarderen.

 

 

De proeven

C-diploma Het eerste diploma dat een hond kan halen, is het C-diploma.
Dit bestaat uit basis gehoorzaamheids- (appèl) oefeningen en eenvoudig apporteerwerk. Bij elkaar 5 proeven.
B-diploma Voor het B-diploma moet de hond niet alleen voldoendes halen voor de C-onderdelen, maar ook drie verschillende apporten met een hogere moeilijkheidsgraad binnen brengen. Bij elkaar 8 proeven.
A-diploma Het A-diploma tenslotte wordt uitgereikt aan combinaties die alle voorgaande oefeningen voldoende afgerond hebben, en daarnaast door middel van dirigeren (de hond wordt hierbij op afstand gestuurd) en via een sleepspoor (een kunstmatig getrokken spoor van 150 tot 300 meter lengte) het wild binnen brengen. Voor het behalen van het A-diploma moet de hond alle 10 proeven met goed gevolg afgerond hebben.

De GBC organiseert elk jaar eind juli een eigen S.J.P. Deze wordt al lange tijd te Beesd gehouden op het landgoed Mariënwaerdt (speciaal voor Drentsche Patrijshonden, Stabij- en Wetterhounen).