Welkom,

Provinciale Jachthondenproef

De Provinciale Jachthondenproef (PJP) is een regionale proef waar honden uit komen die zich het afgelopen seizoen bewezen hebben op de Meervoudige Apporteer Proeven. Zo ontstaat er een regionale proef waar honden zich kunnen meten met de beste uit de regio. Met soortgelijke omstandigheden als op een MAP, maar dan nog wat uitdagender. Elk jaar wordt deze eenmaal per provincie georganiseerd. Deze relatief jonge vorm van proeven kent in 2019 nog maar vier behaalde PJP B diploma’s door:

  • Zepp Fenna van 't Roetslat in 2018
  • Int. & Lux. Kamp. Stone in 2016
  • Fleur Wietske v. d. Meerpoel in 2015
  • Cato v. 't Drentsche Geluck in 2011

De Provinciale Jachthondenproef bestaat in beginsel uit vier meervoudige, niet gestandaardiseerde proeven op B-niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproef op A-niveau. Het doel van de Provinciale Jachthondenproef is enerzijds na het seizoen van de jachthondenproeven het in wedstrijdverband provinciaal vergelijken van de prestaties van de honden en anderzijds jagers en andere belangstellenden een inzicht te geven in de mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden.

 

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het B-diploma van de Provinciale Jachthondenproef moet de hond in het afgelopen seizoen in Nederland tenminste één B-diploma op een MAP hebben behaald. Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het A-diploma van de Provinciale Jachthondenproef moet de hond in het afgelopen seizoen in Nederland tenminste één A-diploma op een MAP hebben behaald.  Bij over inschrijving tellen maximaal de twee hoogst behaalde resultaten voor een MAP uit het afgelopen seizoen en gaat de hond met een hoger puntenaantal voor de hond met een lager puntenaantal. Een hond die bij welke proef dan ook schotschuw blijkt te zijn, wild aansnijdt, begraaft, verstopt of beschadigt, wordt gediskwalificeerd. Een hond die gediskwalificeerd is, mag daarna geen enkele proef meer afleggen. Het maximum aantal toe te laten honden is in beginsel zevenentwintig. Een hond mag meerdere malen aan de Provinciale Jachthondenproef deelnemen.

 

De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd met punten van 0 tot en met 100. Een hond die tenminste 55 punten krijgt, heeft de proef voldoende afgelegd. Om een voldoende te behalen moet de hond al het wild, binnen de vastgestelde tijd, hebben geapporteerd. Om het B-diploma te behalen, moet de hond voor alle proeven (B1 tot en met B4) tenminste 55 punten hebben gekregen. Om het A-diploma te behalen, moet de hond voor de twee B-proeven (B1 en B3) en voor de proeven A1 en A2 tenminste 55 punten hebben gekregen.

De reglementen zijn terug te vinden in het Algemeen Reglement Jachthondenproeven en is hier te downloaden.