Welkom,

De Nimrod
De Nimrod

De laatste Drent op De Nimrod was in 2019. De laatste vier Drentsche Patrijshonden waren:

  • Laika Siska van 't Sleeswyck in 2019
  • Drentho in 2006
  • Storm Jasmijn v. Bosandoor in 2005
  • Rintho v.d. Frijdahof in 2004

De Nimrod wordt zo mogelijk één maal per jaar in de maand november georganiseerd. Het maximum aantal toe te laten honden is in beginsel achttien. Aan de Nimrod kunnen uitsluitend honden deelnemen die daartoe door de CJP zijn uitgenodigd. Een hond mag slechts één maal aan de Nimrod deelnemen. De Nimrod is dan ook de “finale” van de beste afgevaardigde van elk ras die zich bewezen hebben met twee MAP A diploma’s.

De Nimrod bestaat uit drie meervoudige niet gestandaardiseerde apporteerproeven. Deze 3 proeven bestaan elk uit drie apporten. De opdrachten moeten van dien aard zijn, dat verloren apport, markeerapport, gedirigeerd apport en apport met behulp van de sleep, zo evenwichtig mogelijk in de verschillende proeven zijn verweven. De moeilijkheidsgraad van de afzonderlijke apporten mag die van de proeven F tot en met J van de jachthondenproef te boven gaan op voorwaarde, dat ze fair en voor honden van het gewenste niveau haalbaar zijn. Tenminste één van de drie proeven moet een waterelement bevatten. Bij tenminste één van de drie proeven moet een schot worden gelost. De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd met punten van 0 tot en met 100. Een hond die tenminste 55 punten krijgt, heeft de proef voldoende afgelegd. Om een voldoende te behalen moet de hond al het wild, binnen de vastgestelde tijd, hebben geapporteerd.

De wijze van keuren moet praktijkgericht zijn. Het wild moet correct worden geapporteerd volgens het “model apport”. Het correct staand afgeven leidt niet tot puntenaftrek. De voorjager dient de hond zonder halsband, los voor te jagen en bij de uitvoering de weidelijkheidsnormen te respecteren. De hond moet in alle rust worden voorgejaagd zonder onnodige verstoring van het veld. Luidruchtige en/of veel commando’s worden negatief beoordeeld. Houdbaar inspringen, onrust op post, wild ruilen, bij herhaling commando’s niet opvolgen en onweidelijke omgang met het wild door de voorjager leiden tot puntenaftrek.  Fouten die leiden tot een onvoldoende zijn: uit de hand raken, wild niet vinden of binnenbrengen, onhoudbaar inspringen, hinderlijk piepen, janken of blaffen.

De winnaar van de Nimrod is de als eerst geplaatste hond. De tweede en derde prijs zijn voor de respectievelijk als tweede en derde geplaatste honden. Het AA-diploma wordt alleen toegekend aan honden die al het wild hebben binnengebracht en voor iedere proef tenminste 55 punten hebben gekregen. Deze honden worden geplaatst in volgorde van het behaalde puntentotaal.

Het doel van de Nimrod is enerzijds aan het einde van het seizoen van de jachthondenproeven het in wedstrijdverband vergelijken van de prestaties van de meest succesvolle honden en anderzijds jagers en andere belangstellenden een inzicht te geven in de mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden.