Welkom,

Apporteerveldwedstrijd
Apporteerveldwedstrijd

Wat wordt er van een Drentsche Patrijshond verwacht op een Apporteerveldwedstrijd ter Drijfjacht?

De apporteerwedstrijd ter drijfjacht is een wedstrijdvorm waarbij, tijdens een "drijfjacht", apporterende honden tijdens de drift op post zijn en tijdens en na afloop van de drift het (aan)geschoten wild zoeken en apporteren. Onder elke keurmeester zijn in beginsel steeds twee honden tegelijk ter beoordeling op post. Onder één keurmeester zijn nooit meer dan drie honden tegelijk ter beoordeling op post. De eerste loop van elke hond bestaat uit maximaal twee beurten. Indien een loop uit meer dan één beurt bestaat laat de keurmeester de onder hem lopende honden beurtelings werken met dien verstande dat een hond die een andere, onder dezelfde keurmeester lopende hond, een eye-wipe geeft, ook de volgende beurt krijgt voor zover deze het voor die loop vastgestelde maximum aantal beurten nog niet heeft gehad.    De keurmeester, wiens geweer een stuk wild schiet, beslist of hij op dat stuk wild één van de onder hem lopende honden inzet of dat hij het stuk wild aanbiedt aan een andere keurmeester.

Het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (supplement retrievers)geeft het volgende aan:
De ideale apporteur is op post oplettend, rustig en stil en vraagt hoegenaamd geen aandacht van zijn voorjager; uitgezonden om te apporteren toont hij zoeklust, initiatief en jachtverstand, verstoort hij niet onnodig het terrein en wild en werkt hij samen met zijn voorjager zonder zich onnodig op hem te verlaten; nadat hij het wild heeft gevonden apporteert hij vlot, correct en zonder omhaal.

 

 

 

Markeren, heel belangrijk voor hond en voorjager

De apporterende hond moet oplettend zijn, goed markeren en een gemarkeerde valplaats gedurende langere tijd kunnen onthouden. Slecht opletten, slecht markeren en slecht onthouden van de valplaats zijn ernstige fouten.

Rust op post en tijdens het werk

Op post mag de apporterende hond hoegenaamd geen aandacht vragen van zijn voorjager; hij moet rustig zijn; hij mag zich bewegen doch niet meer dan nodig is en indien vereist moet hij rustig meelopen. Onrust tonen en veel aandacht vragen zijn ernstige fouten. Op post moet de apporterende hond stil zijn. Blaffende en jankende honden worden terstond uitgesloten(EL). Piepen is een ernstige fout. Honden die deze fout op meer posten maken worden uitgesloten. U kunt uit het bovenstaande al wel opmaken, dat de voorjager en hond voor deelname aan deze vorm van wedstrijd, op zeer hoog niveau getraind moet zijn.

Algemeen Veldwedstrijd Reglement

Voor wat er verder van een hond verwacht wordt als hij gaat deelnemen aan een apporteerveldwedstrijd verwijzen wij u naar de regelgeving in het A.V.R. (Algemeen Veldwedstrijd Reglement) bijlage C supplement voor retrievers.
De wedstrijden worden op de site van Orweja gepubliceerd