Welkom,

In Memoriam Wil van Nuffelen

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Bestuur
  4. In Memoriam Wil van Nuffelen

Het Bestuur geeft met weemoed kennis van het overlijden op dinsdag 25 januari 2022 van haar erelid mevr. E.W. (Wil) van Nuffelen. Zij heeft zelf de regie genomen voor haar afscheid. Ik heb Wil een dag voor haar overlijden telefonisch gesproken om haar te bedanken voor alles wat ze voor onze Vereniging heeft gedaan. Ze klonk best opgewekt en doet iedereen de hartelijke groeten met een nadrukkelijke oproep om goed voor het ras te blijven zorgen.

Wil is in 1959 lid geworden van onze Vereniging en heeft zich daarna ingezet in verschillende commissies en bij activiteiten. Zo was Wil een van de medeoprichters van wat we nu kennen als Onze Drent en heeft zij ook aan de wieg gestaan van de oprichting van de Evenementencommissie. Velen van ons zullen zich haar zeker herinneren bij het secretariaat van de Kampioensclubmatches en Fokdagen.

De inzet en bijdrage van Wil aan de ontwikkeling van onze Vereniging is exceptioneel en verdient alle respect. Onze innige deelneming gaat uit naar de mensen die haar na aan het hart lagen. In de komende Onze Drent zal er een uitgebreide In Memoriam verschijnen. Mocht u uw eigen ervaringen over de samenwerking met Wil willen delen, dan kunt u dit voor 6 februari a.s. aanleveren bij de redactie.

Er is ons een mooi en gedreven (Verenigings)mens ontvallen.

Namens het Bestuur
Marc Massaar van Schaik

 

25 januari 2022
Bestuur | Nieuws
Webredactie