Welkom,

Aanbieden voor overplaatsing
Aanbieden voor overplaatsing

Het aanbieden voor herplaatsing van uw Drent is bijna altijd een emotioneel gebeuren. Wij proberen de herplaatsing daarom zo zorgvuldig mogelijk te doen, maar we zijn slechts een intermediair tussen aanbieder en aannemer. Om een en ander zo goed mogelijk te laten functioneren, gelden voor het aanbieden van uw Drent voor overplaatsing de volgende voorwaarden:

  • Drenten die in het bezit zijn van een stamboom, komen in principe in aanmerking voor overplaatsing via de Vereniging “de Drentsche Patrijshond”
  • Drenten met karakterproblemen komen niet voor overplaatsing in aanmerking.
  • De aanbieder van de Drent dient eigenaar te zijn en in het bezit te zijn van de stamboom.
  • Voor Drenten geboren na 1 november 2006 dient u ook in het bezit te zijn van het registratiebewijs.
  • De kosten voor overplaatsing zijn voor leden € 25,00 en voor niet-leden € 50,00 ongeacht of de hond daadwerkelijk wordt herplaatst

U kunt de hond aanbieden via het “Formulier Over te plaatsen Drent” dat u op de website kunt invullen en opsturen.

 

 

 
 
 

Na ontvangst van formulier en betaling wordt de overplaatsingsprocedure in gang gezet. Er volgt eerst een uitgebreid telefoongesprek, samen met de eigenaar wordt de Nieuwsbrief Herplaatsers opgesteld en gaat via de mail naar geselecteerde belangstellenden (dus rekening houdend met hun randvoorwaarden en specifieke woonsituatie). Na enkele dagen komen de reacties binnen en uit die reacties worden de meest geschikte kandidaten voorgelegd aan de eigenaar. De eigenaar beslist met wie hij/zij telefonisch contact wenst. Daarna worden de benodigde contactgegevens overgedragen en kunnen aanbieder en kandidaat zelf verdere afspraken maken over de overdracht. De Vereniging stuurt ter ondersteuning ook het document “Tips bij herplaatsingen” mee. Wij adviseren een proefperiode van maximaal vier weken. In deze periode kan worden bepaald of de hond bij de nieuwe eigenaar past. Bij de definitieve overdracht worden alle papieren van de hond overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Deze dient dan zorg te dragen voor het laten herregistreren van de hond op zijn/haar naam. We blijven beschikbaar voor het geven van advies en voor het beantwoorden van vragen. Natuurlijk horen we graag of de hond is herplaatst of niet.

Wij willen u er tenslotte nogmaals op wijzen dat de Vereniging bij het herplaatsen van een hond alleen een bemiddelende taak heeft. Wij kunnen adviezen geven maar de uiteindelijke beslissing en verantwoording voor een overplaatsing ligt bij de oude en nieuwe eigenaar. Voor problemen ontstaan na overplaatsing is de Vereniging niet verantwoordelijk: er kan hooguit geadviseerd worden. Dit is geen afschuiven van verantwoordelijkheden, maar juridisch is het nu eenmaal zo dat wij geen zeggenschap over de hond(en) hebben.

 

 

Over te plaatsen Drenten
M. (Mirjam) van Hoef-Vervaart
+31 644 462 114
Email
Pupinformatie
Michael van der Burg
+31 641 337 394
Email