Welkom,

Herplaatsers
Herplaatsers
 1. Home
 2. Ik wil een Drent!
 3. Herplaatsers

Bemiddeling door de Vereniging

Niemand die een Drent heeft, doet daar graag afstand van. Toch zijn de omstandigheden soms zo, dat er geen andere oplossing is dan voor de Drent een nieuw thuis te vinden. De Vereniging kan hierbij bemiddelen. De bemiddeling houdt in, dat eigenaar van de over te plaatsen hond in contact wordt gebracht met iemand die zich heeft aangemeld als geïnteresseerde. De Vereniging heeft hierbij alleen een adviserende rol, want de uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid voor een overplaatsing liggen bij de oude en nieuwe eigenaar. De Vereniging heeft immers geen zeggenschap over de hond. Voor eventuele problemen na overplaatsing is de Vereniging dan ook niet verantwoordelijk. In voorkomende gevallen kan de Vereniging wel om advies gevraagd worden. Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Een herplaatser?

De ervaring leert, dat niet iedereen die zich aanmeldt voor een herplaatser, weet wat dit inhoudt. Als mensen contact opnemen omdat ze geïnteresseerd zijn in een over te plaatsen hond, vragen we dan ook altijd naar de reden waarom ze hiervoor kiezen en niet voor een pup. Vaak krijgen we het antwoord dat het opvoeden van een pup veel tijd kost en veel werk is. Men gaat er dus van uit dat een over te plaatsen hond al opgevoed is en dus luistert, zindelijk is en ook al enige tijd (of dagen) alleen kan zijn. Eigenlijk zoekt men dan een hond waar niet zo veel tijd aan hoeft te worden besteed, want veel tijd voor de hond is er helaas niet. De verbazing is dan ook groot als we vertellen dat de meeste jonge honden juist wegens tijdgebrek voor overplaatsing worden aangeboden. Deze jonge honden zijn niet of nauwelijks opgevoed en moeten vaak alles nog leren. Alleen zijn kan (nog) een probleem zijn en lekker los rennen in het bos o.i.d. hebben ze soms nog nooit gedaan. Als u een jonge/volwassen hond in huis wilt nemen, kost dit de nodige tijd en aandacht. Gééf de hond deze tijd en aandacht en u zult merken dat u er veel voor terug krijgt en ook nog jaren kunt genieten van een fijne hond. Wanneer u overweegt om voor een over te plaatsen hond te kiezen, hebben we een aantal tips.

Tips

Als u een jonge/volwassen hond in huis wilt nemen kost dit de nodige tijd en aandacht. Gééf de hond deze tijd en aandacht. U zult merken dat u er veel voor terug krijgt en dat u nog jaren kunt genieten van een fijne hond. We geven u graag een aantal tips.

  • Voor de hond in huis komt is het belangrijk een aantal zaken met het hele gezin te bespreken zodat u allemaal op één lijn zit. Zoals: wat zijn de huisregels, wat mag wel en wat mag niet. Wat later niet mag, mag nu ook niet!!
  • Houd geen rekening met zijn (slechte) verleden, vind hem/haar niet zielig. U helpt daar de hond niet mee, u maakt de situatie voor de hond onduidelijk en u geeft geen leiding aan de hond. Duidelijk zijn voor de hond en leiding geven aan de hond voorkomt ongewenst gedrag.
  • Hoe meer duidelijkheid de hond vanaf het begin krijgt, hoe gemakkelijker hij zich zal aanpassen in het nieuwe gezin.
  • Als er andere huisdieren aanwezig zijn, is het verstandig om deze onder toezicht en gedoseerd aan elkaar te laten wennen.
  • Is er al een hond aanwezig dan kunt u de beide honden beter op neutraal terrein kennis laten maken. Zo voorkomt u dat de al aanwezige hond territoriumgedrag gaat vertonen.
  • Geef de hond de tijd om nieuwe signalen/commando’s te leren (her)kennen. Als de hond gewend is aan de nieuwe omgeving, de nieuwe signalen en commando’s kent en daarop kan inspelen, dan kan hij/zij laten zien wie hij/zij werkelijk is. U kunt ervan uitgaan dat een volwassen hond, afhankelijk van de situatie, hier ongeveer enkele maanden voor nodig heeft.

Procedure

Als u belangstelling heeft voor een over te plaatsen Drentsche Patrijshond, kunt u dit te allen tijde kenbaar maken door het 'Formulier interesse' in te vullen en digitaal op te sturen. Uw gegevens zetten wij op onze wachtlijst.

Als er een Drent voor herplaatsing wordt aangemeld, worden eerst alle belangstellenden op onze wachtlijst geïnformeerd dat er een herplaatser beschikbaar is. Er wordt een nieuwsbrief gestuurd met beschrijving van de hond, welke wordt opgesteld en verstuurd met akkoord van de eigenaar. De belangstellenden krijgen eerst de kans om zich aan te melden. Biedt dat geen passende oplossing, dan wordt de hond met een foto en korte beschrijving op de Homepage van de website en Facebookpagina van de Vereniging geplaatst. 

Indien u opgenomen wilt worden in de procedure voor de herplaatsing van de desbetreffende hond, kunt u dit kenbaar maken door het 'Formulier interesse' in te vullen en digitaal op te sturen of een e-mail met motivatie te sturen naar herplaatsers@drentschepatrijshond.org. De meest geschikte kandidaten worden vervolgens voorgelegd aan de eigenaar en deze beslist dan met wie hij/zij (telefonisch) contact wenst, waarna zij zelf verdere afspraken kunnen maken. De Vereniging stelt op verzoek het document “Tips bij herplaatsingen” beschikbaar.

Wij adviseren een proefperiode van minimaal 1 maand, waarin kan worden bepaald of de hond bij de nieuwe eigenaar past. Bij de definitieve overdracht worden alle papieren van de hond overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Deze dient dan zorg te dragen voor het registreren van de hond op zijn/haar naam. De Vereniging blijft beschikbaar voor het geven van advies en voor het beantwoorden van vragen.

Als een hond is herplaatst, krijgen de belangstellenden hiervan bericht en wordt hiervan ook melding gemaakt op de website en de Facebookpagina van de Vereniging. Na een maand informeren wij graag bij beide partijen hoe alles gegaan is, hoe het nu gaat en hoe u onze hulp ervaren heeft.