Welkom,

Herplaatsers
Herplaatsers

Niemand die een Drent heeft, doet daar graag afstand van. Toch zijn de omstandigheden soms zo, dat er geen andere oplossing is dan voor de Drent een nieuw thuis te vinden. De Vereniging bemiddelt hierin en stelt, samen met de eigenaar, een specifieke Nieuwsbrief op waarin alle plus- en minpunten worden vermeld van de aangeboden Drentsche Patrijshond, aangevuld met één of enkele foto’s. Deze Nieuwsbrief Herplaatsers wordt verzonden aan de belangstellenden op de wachtlijst, rekening houdende met hun specifieke wensen. Geïnteresseerden kunnen dan na enkele dagen aangeven dat ze in de bemiddelingsprocedure meegenomen willen worden. Bij wederzijds goedvinden van aanbieder en kandidaat worden contactgegevens uitgewisseld.

Als er geen belangstelling en/of geen geschikt adres te vinden is voor de aangeboden Drent, dan pas wordt de hond vermeld op deze website en op Facebook. Dus achter de schermen zijn we volop actief op zoek naar potentiële nieuwe eigenaren!

 

  • Wanneer u geïnteresseerd bent in een te herplaatsen Drent, dan kunt u zich inschrijven via dit formulier.
    Zodra er een hond wordt aangeboden voor herplaatsing die redelijk past binnen de door u geschetste randvoorwaarden, dan ontvangt u de Nieuwsbrief Herplaatsers.
  • Wanneer u uw Drent(en) wilt laten herplaatsen, lees dan eerst "Aanbieden voor overplaatsing" en vul daarna eventueel het "Aanbieden voor overplaatsingsformulier" in.
  • Wanneer u nog meer vragen heeft omtrent herplaatsing/herplaatsers, kunt u contact opnemen met M. (Mirjam) van Hoef-Vervaart (+31 644 462 114).

Echter: Wel willen wij u erop wijzen dat de Vereniging in deze alleen een bemiddelende taak heeft. Wij kunnen adviezen geven maar de uiteindelijke beslissing en verantwoording voor een overplaatsing ligt bij de oude en nieuwe eigenaar. Voor problemen ontstaan na overplaatsing is de Vereniging niet verantwoordelijk: er kan hooguit geadviseerd worden. Dit is geen afschuiven van verantwoordelijkheden, maar juridisch is het nu eenmaal zo dat wij geen zeggenschap over de hond(en) hebben.

Om te zorgen dat er geen misverstanden ontstaan, is het belangrijk duidelijke afspraken te maken en eventueel een en ander op papier te zetten. Beide partijen weten zo waar ze aan toe zijn.

Wanneer u kiest voor een over te plaatsen hond, willen wij u op het volgende wijzen:

Natuurlijk zijn er mensen die bewust voor een dergelijke hond kiezen en ook goed weten waar ze aan beginnen.
Helaas is er ook een groeiend aantal mensen die dat niet weten. Als mensen contact opnemen omdat ze geïnteresseerd zijn in een over te plaatsen hond, vragen we dan ook altijd naar de reden waarom ze hiervoor kiezen en niet voor een pup.
Vaak krijgen we het antwoord dat het opvoeden van een pup veel tijd kost en veel werk is. Men gaat er dus van uit dat een over te plaatsen hond al opgevoed is en dus luistert, zindelijk is en ook al enige tijd (of dagen) alleen kan zijn. Eigenlijk zoekt men een hond waar niet zo veel tijd aan hoeft te worden besteed, want veel tijd voor de hond is er tegenwoordig helaas niet.
De verbazing is dan ook groot als we vertellen dat de meeste jonge honden juist wegens tijdgebrek voor overplaatsing worden aangeboden. Deze jonge honden zijn niet of nauwelijks opgevoed en moeten vaak alles nog leren. Alleen zijn is (nog) een probleem en lekker los rennen in het bos o.i.d. hebben ze soms nog nooit gedaan.

Tips

Als u een jonge/volwassen hond in huis wilt nemen kost dit de nodige tijd en aandacht. Gééf de hond deze tijd en aandacht. U zult merken dat u er veel voor terug krijgt en dat u nog jaren kunt genieten van een fijne hond.
We geven u graag een aantal tips.

  • Voor de hond in huis komt is het belangrijk een aantal zaken van te voren met het hele gezin te bespreken zodat u allemaal op één lijn zit. Zoals: wat zijn de huisregels, wat mag wel en wat mag niet. Wat later niet mag, mag nu ook niet!!
  • Houd geen rekening met zijn (slechte) verleden, vind hem/haar niet zielig. U helpt daar de hond niet mee, u maakt de situatie voor de hond onduidelijk en u geeft geen leiding aan de hond. Duidelijk zijn voor de hond en leiding geven aan de hond voorkomt ongewenst gedrag.
  • Hoe meer duidelijkheid de hond vanaf het begin krijgt, hoe gemakkelijker hij zich zal aanpassen in het nieuwe gezin.
  • Als er andere huisdieren aanwezig zijn, is het verstandig om deze onder toezicht en gedoseerd aan elkaar te laten wennen.
  • Is er al een hond aanwezig dan kunt u de beide honden beter op neutraal terrein kennis laten maken. Zo voorkomt u dat de al aanwezige hond territoriumgedrag gaat vertonen.

Geef de hond de tijd om nieuwe signalen/commando’s te leren (her)kennen. Als de hond gewend is aan de nieuwe omgeving, de nieuwe signalen en commando’s kent en daarop kan inspelen, dan kan hij/zij laten zien wie hij/zij werkelijk is. U kunt ervan uitgaan dat een volwassen hond, afhankelijk van de situatie, hier ongeveer enkele maanden voor nodig heeft.

Aanmelden

Wanneer u graag in aanmerking wilt komen voor een te herplaatsen Drent, dan kunt u dat kenbaar maken door het formulier in te vullen en op te sturen.

M. (Michael) van der Burg
Pupinformatie / Puplijst / Coördinatie nestbezoeken
M. (Mirjam) van Hoef -Vervaart
Over te plaatsen Drenten