Welkom,

Gesprek met Henk Companjen
Gesprek met Henk Companjen
  1. Home
  2. Ereleden
  3. Gesprek met Henk Companjen

Henk Companjen Erelid van de vereniging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2015 werd Henk Companjen onder luide toejuiching van de aanwezige leden, benoemd als Erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond!
Met zijn terugtreden uit de GBC (een paar maanden eerder) kwam er een einde aan zijn 32-jarige staat van dienst. Deze ledenvergadering was nu een goede gelegenheid om hem met het erelidmaatschap te verrassen.

In zijn dankrede had Henk echter ook nog een mooie verrassing voor de vereniging.
Hier onder staat de toespraak van Henk na zijn aanvaarding als erelid.

Henk CompanjenGeachte Leden, Bestuur en Gebruikshondencommissie,

Henk Companjen3K

Heel hartelijk wil ik u danken voor de eervolle titel die u zojuist aan mij heeft verleend. Ik voel me zeer vereerd om “ERELID van de Vereniging de Drentsche Patrijshond” genoemd te mogen worden.

Deze toekenning heeft voor mij grote waarde omdat hij mij door u is toegekend…u, hondenliefhebbers die mij wellicht goed kennen, mijn verdiensten misschien naar waarde weten te schatten en natuurlijk ook mijn tekortkomingen kennen! Maar…blijkbaar wogen mijn verdiensten zwaarder.

32 jaar

Met heel veel genoegen en dankbaarheid kijk ik terug op 32 jaar activiteiten in en voor onze Vereniging; ik zou er een boek over kunnen schrijven.

Het doet mij, terugkijkend op deze afgelopen 32 jaar, dan ook een groot genoegen dat ik heb mogen bijdragen bij het op de kaart zetten van de Drentsche Patrijshond als Staande Jachthond. Dit had nooit gekund zonder medewerking en instemming van mijn liefhebbende echtgenoot Gerda: dank daarvoor!

Dit “op de kaart zetten” heb ik niet alleen gedaan. Ook Walter Klijsen, Klaas de Vries en Jan Mastenbroek (om er maar een paar te noemen) hebben hieraan bijgedragen.

Veldwerkkeurmeester

Nog steeds heb ik er pret om dat, toen ik de ambitie had om veldwerkkeurmeester te worden, ik mij heb laten voordragen door onze Vereniging hoewel ik toen geen Drent maar een Duitse Staande Korthaar had. Dat was een noviteit; er was nog nimmer iemand als veldwerkkeurmeester voorgedragen uit de wereld van Continentaal II. Dat is nu gelukkig anders want inmiddels zijn er meerdere Continentaal II veldwerkkeurmeesters.
Mijn gedachte was toen (en is dat nog steeds): ik wil als Drenten Voorjager, keurmeester worden en anders… dan maar niet! En zo is er in de loop der jaren veel meer gelukt.

Mogelijk heb ik een steen verlegd in de rivier waardoor het water iets anders is gaan stromen.

Het was mij alle moeite waard en ik heb het steeds met veel plezier gedaan. Nogmaals: dank voor uw erkenning.

Van Wind en Veer Bokaal

Dan nog iets anders. Als blijk van waardering en ter herinnering heb ik besloten om aan de vereniging een Veldwedstrijd Bokaal te schenken. De enige wedstrijdvorm waarvoor nog geen Bokaal beschikbaar is, is de “Novice klasse Voorjaar”. Op een antiekbeurs in Engeland liep ik tegen een oud bronzen beeldje aan. Een beeldje van een apporterende Staande Hond, welke veel gelijkenis had met een Drentsche Patrijshond. De naam van deze prijs is: “Van Wind en Veer Bokaal”. Maar waar komt die naam nu vandaan?

Henk Companjen“Van Wind en Veer” is een term die vroeger veel gebruikt werd in de jachthonden wereld. Het is de naam van het werk dat wij samen met onze honden doen in het veld. Bij de veldwedstrijdsport gaat het immers enkel om de vogels (met veren dus); andere dieren die in het veld verblijven zoals haas, konijn of ree tellen bij de veldwedstrijdsport niet mee. Het gaat enkel om veren.

Dan over de wind: De informatie waarna de hond opzoek is in een veld wordt hem gebracht door de “wind”; via zijn neus registreert hij de aanwezigheid van patrijzen en/of fazanten.

Als hij deze voldoende dicht genaderd is (niet te dicht want dan vliegen ze weg), dan gaat hij er op “voorstaan”. Dit voorstaan zie je op diverse oude schilderijen: een hond die met zijn kop hoog, de neus strak vooruit en één opgetrokken poot het verborgen wild als het ware “aanwijst”. Als je zou willen, zou je met behulp van je hond zo’n stuk wild kunnen schieten, maar dat doen we al lang niet meer op de veldwedstrijden, het wild mag gewoon wegvliegen.

Met groot genoegen wil ik de Voorzitter van de vereniging dan ook deze prijs overhandigen.

Henk Companjen