Welkom,

Socialisatie in het nest
Socialisatie in het nest
  1. Home
  2. Fokkerij
  3. Socialisatie in het nest

Het belang van vroege levenservaringen voor de ontwikkeling van gedragsstoornissen bij als huisdier gehouden honden

 

Dit is de titel van een onderzoek uit 2018 van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
De onderzoekers Lisa Dietz (Afdeling Pathobiologie), Anne-Marie K. Arnold, Vivian C. Goerlich-Jansson en Claudia M. Vinke (Vakgroep Dieren in Wetenschappen & Samenleving) hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen vroege levenservaringen en gedragsstoornissen van een hond.

In nummer 1 van 2019 van 'Onze Drent' staat een interview met deze onderzoekers met de titel: Wanneer mag de pup het nest uit?

 

Samenvatting onderzoek

Gedragsstoornissen zijn een belangrijke reden voor euthanasie of het in een asiel plaatsen van gezelschapshonden. De preventie en de behandeling van gedragsstoornissen vereist een beter begrip van de onderliggende oorzaken.

Vroege levenservaringen, zoals de zorg van de moederhond, gehechtheid en socialisatie, hebben langdurig en serieuze gevolgen voor de fysiologische en gedragsontwikkelingen van een hond. Het is zeer aannemelijk dat de complexe wisselwerking tussen deze factoren gevolgen heeft voor zowel de binding tussen de (toekomstige) baas & hond als voor de kans om gedragsstoornissen te ontwikkelen.

In ons artikel vatten we de huidige literatuur samen over de interacties tussen de zorg van het moederdier, de vorming van de gehechtheid en de gevoelige socialisatie periode en de mogelijke gevolgen daarvan voor het gedrag van volwassen honden.
Gebaseerd op onze bevindingen, signaleren we duidelijke lacunes in de huidige kennis en doen we een aantal suggesties voor toekomstig onderzoek die in onze ogen noodzakelijk zijn voor het formuleren van aanbevelingen voor het fokken en socialiseren van gezelschapshonden.