Welkom,

Stand van zaken outcross
Stand van zaken outcross
  1. Home
  2. Fokkerij
  3. Outcross
  4. Stand van zaken outcross

Op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 22 april 2024 is het Plan van Aanpak Outcross en Aankeuringen vastgesteld
In dit plan wordt beschreven hoe we outcross gaan uitvoeren en hoe de besluitvorming loopt. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door de Raad van Beheer. Je kunt het plan hier downloaden:
Plan van Aanpak Outcross en Aankeuringen

De leden besluiten welke rassen we gaan inkruisen
Op de ledenvergadering van 3 juni 2024 besluiten de leden welke rassen we als eerste kunnen gaan inkruisen. Mensen die graag een eerste generatie outcrossnest willen fokken kunnen zich tot 3 juni 2024 bij de FBC melden.

In 2022 en 2023 heeft de Werkgroep Outcross een aantal inventarisaties geschreven
Deze inventarisaties maakten duidelijk dat de gezondheid van ons ras ernstig onder druk staat. Dat komt onder andere door een gebrek aan genetische diversiteit. Outcross en andere maatregelen zijn nodig voor een gezonde toekomst van ons ras.

De Inventarisaties kun je hier downloaden:
Inventarisatie Inteelt, genetische diversiteit en gezondheid
Inventarisatie Epilepsie
Inventarisatie maatregelen gezondheidsbeleid
Inventarisatie Outcross

Daarnaast hield Marjoleine Roosendaal begin 2023 een lezing over outcross. Die vind je hier.

Ook het rapport van dr. Pieter Oliehoek bevestigt dat het niet goed gaat met de diversiteit.
Hij concludeert in dit onderzoek uit 2023 dat ‘verschillende alarmerende kwesties’ opvallen. Het risico voor de toekomstige gezondheid van het ras is door een verdere afname van de genetische diversiteit volgens hem aanzienlijk.
Dit rapport kun je hier downloaden.

Meer informatie kun je vinden op de pagina’s met vragen en antwoorden.