Welkom,

Stand van zaken outcross
Stand van zaken outcross
  1. Home
  2. Fokkerij
  3. Outcross
  4. Stand van zaken outcross

Er zijn binnen de Vereniging verschillende visies over hoe we outcross zouden moeten doen
Dat blijkt uit een inventarisatieronde die de FBC eind 2023 heeft gehouden. Daarbij is achtereenvolgens gesproken met bestuur, de GBC en de fokkers. Centraal stond het Concept-Plan van Aanpak voor Outcross en Aankeuringen dat de FBC heeft opgesteld. Het conceptplan met zowel de verschillende visies als de reactie van de FBC daarop kun je hier downloaden:
Verslag van consultatieronde Plan van Aanpak Outcross en Aankeuringen.

De leden besluiten hoe we en onder welke voorwaarden we outcross gaan doen
Op 22 april 2024 vindt een extra ledenvergadering plaats, waarbij de leden zich zullen buigen over het Plan van Aanpak. Vervolgens moet de Raad van Beheer nog akkoord gaan met het plan. Daarover zijn we al met hen in bespreking. Ten slotte moeten de leden van de vereniging nog bepalen welke rassen de komende jaren mogen worden ingekruist. Daarna kunnen de eerste nesten worden gefokt.

In 2022 en 2023 heeft de Werkgroep Outcross een aantal inventarisaties geschreven
Deze inventarisaties maakten duidelijk dat de gezondheid van ons ras ernstig onder druk staat. Dat komt onder andere door een gebrek aan genetische diversiteit. Outcross en andere maatregelen zijn nodig voor een gezonde toekomst van ons ras.

De Inventarisaties kun je hier downloaden:
Inventarisatie Inteelt, genetische diversiteit en gezondheid
Inventarisatie Epilepsie
Inventarisatie maatregelen gezondheidsbeleid
Inventarisatie Outcross

Daarnaast hield Marjoleine Roosendaal begin 2023 een lezing over outcross. Die vind je hier.

Ook het rapport van dr. Pieter Oliehoek bevestigt dat het niet goed gaat met de diversiteit.
Hij concludeert in dit onderzoek uit 2023 dat ‘verschillende alarmerende kwesties’ opvallen. Het risico voor de toekomstige gezondheid van het ras is door een verdere afname van de genetische diversiteit volgens hem aanzienlijk.
Dit rapport kun je hier downloaden.

Meer informatie kun je vinden op de pagina’s met vragen en antwoorden.