Welkom,

Outcross
Outcross
  1. Home
  2. Fokkerij
  3. Outcross

Werkgroep outcross

Outcross betekent dat er in een bestaand ras honden uit andere rassen worden ingekruist om de genetische diversiteit te vergroten. Het is een onderwerp dat regelmatig vragen oproept. Is het wel of niet nodig? Zijn er geen alternatieven? En als het nodig is, wanneer moet je daar dan mee beginnen? En hoe?

Verschillende andere kleine Nederlandse hondenrassen zoals de Wetterhoun en de Saarlooswolfshond zijn inmiddels gestart met outcross. Ook binnen de drentenwereld gaan er steeds meer stemmen op om aan outcross te beginnen. De inteelt neemt almaar toe en de genetische diversiteit neemt af. Dat gaat onvermijdelijk steeds meer problemen opleveren met allerlei aandoeningen en de algemene gezondheid. Maar outcross is niet iets om over één nacht ijs te gaan.

Op de ALV in juni 2022 is daarom aangekondigd dat er een werkgroep outcross wordt ingesteld die eerst informatie gaat verzamelen en voorlichting en discussie binnen de vereniging gaat opstarten. De werkgroep gaat dit doen in nauw overleg en samenspraak met leden, bestuur, fokkers en dekreueigenaren.

Doelstelling

De doelstelling van de werkgroep is om een inventarisatie te maken van wat outcross nu eigenlijk is, welke oplossingen voor welke gezondheidsproblemen dit mogelijk kan opleveren en wat dit voor het ras van de Drent zou kunnen betekenen. Het gaat er in deze verkennende fase vooral om, om meer kennis te verzamelen en dit met elkaar te bespreken.

Als dit ertoe leidt dat de vereniging op een ledenvergadering ervoor kiest het idee van outcross verder uit te werken, dan zal er eerst een plan gemaakt moeten worden om het stamboek te openen. Dat plan moet vervolgens goedgekeurd worden, zowel door de vereniging als door de Raad van Beheer en pas daarna kunnen we de uitvoering concreet gaan uitwerken. Kortom, de vereniging staat aan het begin van een mogelijk lang traject, waarbij zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. Of dat traject uiteindelijk daadwerkelijk tot outcross zal leiden, zal de toekomst uitwijzen.

De werkgroep is inmiddels begonnen zoveel mogelijk informatie te verzamelen, waarbij we gebruik maken van de deskundigheid van wetenschappers en andere adviseurs. En uiteraard gaan we kijken bij andere rasverenigingen die hier al ervaring mee hebben. Wat kunnen we van hen leren?

Komend jaar zal de werkgroep verschillende informatieavonden organiseren. Tussentijds wordt met het bestuur overlegd en worden de leden via de nieuwsbrief en Onze Drent op de hoogte gehouden van alle vorderingen.

Hier op de website zal alle informatie die ‘op papier’ staat worden verzameld, zodat iedereen alles kan nalezen. Juist omdat we alle leden overal bij willen betrekken, is er de mogelijkheid om vragen over outcross te stellen aan de werkgroep. Ben je lid van de vereniging en wil jij iets weten over outcross stel dan je vraag aan werkgroep.outcross@drentschepatrijshond.org. De werkgroep verzamelt de vragen, gaat op zoek naar antwoorden en publiceert dat hier op de website.

Het is geen discussierubriek, we proberen alleen bestaande kennis over outcross te verzamelen en zo duidelijk mogelijk te communiceren. Een deel van de vragen en antwoorden is al eerder gepubliceerd in artikelen in Onze Drent. Ook als je informatie met de werkgroep wilt delen, kun je via dit mailadres contact met ons opnemen.

Op 8 en 26 november organiseren we samen met het bestuur twee fokkersbijeenkomsten over de toekomst van het ras. Zie hier voor de uitnodiging. Deze bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor actieve fokkers die volgens de normen van onze vereniging fokken. Begin 2023 volgen bijeenkomsten voor alle leden.

Downloads: