Welkom,

Outcross
Outcross
  1. Home
  2. Fokkerij
  3. Outcross

Stand van zaken Werkgroep Outcross

Outcross betekent dat in een bestaand ras honden uit andere rassen worden ingekruist om de genetische diversiteit te vergroten. Het is een onderwerp dat regelmatig vragen oproept. Is het wel of niet nodig? Zijn er geen alternatieven? En als het nodig is, wanneer moet je daar dan mee beginnen? En hoe?

Verschillende andere kleine Nederlandse hondenrassen zoals de Wetterhoun, de Hollandse Smoushond,het Markiesje en de Saarlooswolfshond doen al aan outcross. Ook binnen de drentenwereld gaan er steeds meer stemmen op om met outcross te beginnen. De inteelt neemt almaar toe en de genetische diversiteit neemt af. Dat gaat onvermijdelijk steeds meer problemen opleveren met de gezondheid van onze honden. Maar outcross is niet iets om over één nacht ijs te gaan.

Op de ALV in juni 2022 is daarom aangekondigd dat er een werkgroep outcross wordt ingesteld. Inmiddels heeft de werkgroep heel veel informatie verzameld en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Alle informatie is gebundeld in drie inventarisaties die (voor leden) te downloaden zijn op deze pagina. Eén inventarisatie gaat over inteelt, diversiteit en de gezondheid van het ras, één over epilepsie en één over outcross. Op deze pagina kun je ook de lezing van Marjoleine Roosendaal over outcross bekijken.

Daarnaast zijn heel veel vragen en antwoorden over outcross uitgewerkt. Deze kun je hier lezen.

De stand van het ras

De belangrijkste conclusie uit de inventarisatiefase is dat qua gezondheid van ons ras alle signalen op rood staan. De inteelt is hoog (23,9%) en stijgt te snel (0,5-0,8% per generatie); er wordt met te weinig verschillende honden gefokt; de honden waar wel mee wordt gefokt, hebben een te hoge Mean Kinship; van de genetische diversiteit van de 40 stamouders is nog maar de diversiteit van 5,6 honden over; er zijn veel honden die voor de fok worden afgekeurd vanwege de röntgenfoto’s voor heupdysplasie (13%) en elleboogdysplasie (10-20%) en bijna de helft van de nabije voorouders van alle fokdieren heeft 1 of meer nakomelingen met een epilepsiemelding. Naar schatting heeft 3 tot 5% van alle Drenten epilepsie, al blijft er over dat percentage grote onzekerheid. Dat alles bij elkaar is niet om vrolijk van te worden.

Hoe nu verder?

Plan op hoofdlijnen

Op 11 maart 2023 hebben bijna 50 leden van onze vereniging tijdens een bijeenkomst in Woudenberg in goede sfeer gezamenlijk een aantal hoofdlijnen bepaald voor een outcrossplan. Op het eind van de bijeenkomst zijn deze hoofdlijnen in samenhang aan de zaal voorgelegd, waarbij bleek dat bijna 90% van de aanwezigen het ermee eens was. Iets meer dan 10% twijfelde nog, niemand was tegen. Dat betekent dat we samen met de leden een plan op hoofdlijnen hebben gemaakt dat een enorm draagvlak heeft.

Het verslag met de uitkomsten van de discussie kun je hier downloaden.

De vervolgstappen

De volgende stap is dat dit plan op hoofdlijnen aan de leden wordt voorgelegd tijdens de ALV in juni 2023. Als de leden daarmee akkoord gaan, is het aan de (op)nieuw op te richten FBC om dit plan verder uit te werken in samenspraak met de Raad van Beheer. Ook zal het besproken worden met andere rasverenigingen. Het uitgewerkte plan zal daarna nogmaals aan de leden worden voorgelegd. De bedoeling is dat dit gebeurt in samenhang met een breder algemeen gezondheidsplan dat de nieuwe FBC in samenspraak met de leden gaat opstellen. Ook het bestuur van de Raad van Beheer moet uiteindelijk met het outcrossplan akkoord gaan.

Overige downloads: