Welkom,

Fokreglement
Fokreglement

Ons ras is een relatief klein ras.

En heel bijzonder: de Drent is één van de negen oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen. Het is onze taak dit nationale erfgoed te beschermen. En we moeten de specifieke eigenschappen van de Drentsche Patrijshond in stand houden. Het is daarom belangrijk dat het ras gezond is en blijft. En dat de genetische diversiteit niet verder achteruitgaat

Regels voor fokken houden het ras gezond

Het is belangrijk dat we alleen fokken met gezonde honden. En dat we niet met honden fokken met genetische aandoeningen. Honden kunnen deze ziektes overdragen aan hun nageslacht. Daarom hebben we allerlei regels opgesteld. Die staan allemaal in het Verenigings Fokreglement (VFR). Er zijn regels voor teven en voor reuen. Er zijn ook regels die voor allebei gelden. Klik op het plaatje hiernaast om het fokreglement te bekijken.

Uitspraak gerechtshof over fokreglementen van rasverenigingen

Sommige hondeneigenaars zijn lid van meerdere rasverenigingen. Dat kan in de praktijk tot onduidelijkheid leiden, als die verenigingen verschillende fokreglementen hanteren. Welk reglement geldt, als een combinatie van ouderdieren uit verschillende rasverenigingen tot stand komt en men lid is van beide verenigingen?

Aan die onduidelijkheid heeft het Gerechtshof ‘s Hertogenbosch op 16 januari 2024 een einde gemaakt. Het Hof is van oordeel dat personen die lid zijn van meerdere rasverenigingen niet mogen kiezen welk fokreglement zij volgen voor een dekking. Ook als een dekking buiten rasvereniging 1 geschiedt bij rasvereniging 2 zijn zij gebonden aan wat het fokreglement van rasvereniging 1 bepaalt. Ofwel: het strengste reglement geldt.

Het hof heeft onder meer overwogen: Verenigingen kunnen op basis van de statuten aan hun leden verplichtingen opleggen, onder meer door een verenigingsfokreglement vast te stellen. Als in dat reglement staat dat het geldt voor alle leden van de vereniging en als het reglement niet in strijd is met de wet, terwijl het statutaire doel van de vereniging o.m. de instandhouding en verbetering van het ras, en de bevordering van de gezondheid en het welzijn van het ras omvat, moeten alle leden van die vereniging zich houden aan dat reglement, ook als sprake is van een dekking buiten de betreffende rasvereniging.

Voor alle duidelijkheid: Het doel van de Vereniging Drentsche Patrijshond omvat volgens artikel 2.1 van zowel de oude als de nieuwe statuten:

  1. De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard;
  2. Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden;
  3. Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden.

Het voorgaande betekent dat er geen keuzevrijheid bestaat voor leden van onze Vereniging als ze met hun hond fokken of dekken met een hond van een andere rasvereniging, ook al zijn zij tevens lid van die andere vereniging. Ons fokreglement blijft gelden.

De volledige uitspraak is hier te vinden.

Je moet je altijd houden aan de wet

Daarin staat dat je zo veel mogelijk moet voorkomen dat je hond erfelijke ziektes doorgeeft. Je kan dat nooit helemaal voorkomen. Maar je moet hier wel je best voor doen. Ziekten die voorkomen in ons ras zijn bijvoorbeeld epilepsie, heupdysplasie (HD), elleboogdysplasie (ED) en oogaandoeningen als PRA en cataract. Iedereen moet aan de wet voldoen. De wet is dus nog belangrijker dan het fokreglement. Zorg daarom dat je zo min mogelijk risico loopt.