Welkom,

Fokbeleid
Fokbeleid
  1. Home
  2. Fokkerij
  3. Fokbeleid

Voor het fokbeleid van de vereniging geldt, dat naast het bestrijden van erfelijke afwijkingen, het behoud en zo mogelijk de verbetering van de natuurlijke eigenschappen, het karakter en het exterieur van de Drentsche Patrijshond centraal staat. Het bestuur van de vereniging wordt hiertoe geadviseerd door de Fokbeleidscommissie (FBC), die samen met het bestuur initiatieven neemt tot brede gedachtewisseling binnen de vereniging. De maatregelen, die moeten worden genomen om tot een verantwoord fokbeleid te komen, worden o.a. vastgelegd in het fokreglement, waarin de eisen staan waar ouderdieren aan moeten voldoen. Het Fokreglement bestaat voor een deel uit eisen vastgelegd in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en daarnaast uit aanvullende en verscherpende regels, die door de leden van vereniging zijn vastgelegd. Wijzigingen in dit reglement moeten door de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd.De activiteiten, die door de FBC ten behoeve van het fokbeleid worden ontplooid, zijn elders op deze site onder het hoofd Commissies te lezen.

Ons ras is een relatief klein in aantal en is in het buitenland zeer zeldzaam. Dat legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de vereniging. Het is onze taak ons nationale erfgoed te beschermen en de specifieke eigenschappen van het ras in stand te houden.
Van even groot belang is het ervoor te zorgen dat het ras gezond is en blijft en dat de genetische variatie zoveel mogelijk aanwezig blijft binnen de populatie. Dat betekent dus dat het bestrijden van inteelt nadrukkelijk een speerpunt zal worden in het toekomstig fokbeleid.

 

Duidelijk zal zijn dat de FBC niet kan functioneren als deze niet het vertrouwen heeft van de leden en de fokkers. De FBC is in grote mate afhankelijk van uw bereidheid informatie te verschaffen over zaken die van belang zijn voor de fokkerij. Hierbij nogmaals de oproep: Is er sprake van ziekte of zelfs overlijden van uw hond of zijn er andere zaken die voor de vereniging van belang zijn: meld het! Elders op deze site is een formulier (Melding register) te downloaden waarmee u deze melding kunt verzenden. Natuurlijk is een mail naar fbc [AT] drentschepatrijshond [DOT] org ook voldoende.