Welkom,

Dekkingen per reu
Dekkingen per reu
  1. Home
  2. Fokkerij
  3. Dekreuen
  4. Dekkingen per reu

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2015 werd de Dekbeperking voor Reuen aangenomen. Dit houdt in dat:

Een reu maximaal drie geslaagde dekkingen per 12 maanden mag doen, ingaande op datum van de 1e dekking, met een maximum van 9 geslaagde dekkingen in zijn hele leven.

Het is de verantwoordelijkheid van de reu-eigenaar om het aantal dekkingen van zijn/haar reu bij te houden en fokkers daarover te informeren. Fokkers zullen bij hun keuze voor een reu rekening moeten houden met dit aantal dekkingen en/of aanvragen.

Het overzicht met het aantal geslaagde dekkingen per reu dient ter ondersteuning. In dit overzicht vindt u de reuen die op de Dekreuenlijst van de Vereniging staan en ook reuen die de afgelopen drie jaar zijn ingezet voor de fokkerij, maar niet op de Dekreuenlijst van de VDPH voorkomen. Achter de naam van de reu vindt u het aantal geslaagde dekkingen, het aantal aangevraagde dekkingen en de ingediende dekaanvragen als reserve-dekreu. Daarnaast vindt u op het overzicht onder 'Opmerkingen' informatie over het aantal dekaanvragen die een reu-eigenaar nog kan aannemen binnen de termijn van 12 maanden.

De telling van drie dekkingen per 12 maanden gaat in vanaf de eerste dekdatum van de reu. Mocht een dekking niet slagen dan schuift die datum automatisch door naar de datum van de eerstvolgende dekking.

Indien een reu een aanvraag als reserve-dekreu heeft staan, maar hij zijn maximum van drie dekkingen eerder heeft behaald dan zal de fokker alsnog een andere reservereu moeten kiezen.

Reuen die het maximum van 9 geslaagde dekkingen hebben bereikt en dus niet meer ingezet mogen worden, zijn niet in dit overzicht opgenomen. Het totaal aantal geslaagde dekkingen van een reu kunt u vinden in het Register. Ook reuen van 10 jaar en ouder zijn niet meer in het overzicht opgenomen, tenzij ze nog op de Dekreuenlijst staan.

Dit overzicht wordt bijgehouden, maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van fokker en reu-eigenaar om, voordat een fokaanvraag wordt ingediend, na te gaan of de reu nog ingezet kan worden.

Dekkingen gedaan in het buitenland worden genoteerd als wij daar van op de hoogte zijn.

OVERZICHT DEKKINGEN PER REU

Het overzicht van de dekkingen per reu is alleen toegangkelijk voor ingelogde leden.