Welkom,

Fokaanvragen

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Fokaanvragen

In de laatste OD van 2021 hebben we aangekondigd dat Manon Dijkstra de fokaanvragen zou overnemen van Marja de Boer. Bij de voorbereiding van de overdracht bleek dat er tussen het Bestuur en Manon een andere perceptie leefde over de gemaakte afspraken en invulling van deze belangrijke functie. Dit hebben we met elkaar besproken met als resultaat dat we op zoek gaan naar een andere vervanging voor Marja de Boer. We zijn blij dat Marja heeft aangeven alsnog haar werk voor Fokaanvragen te willen blijven doen totdat er een opvolging is. Hierbij dan ook een hartelijke oproep om voor jezelf eens te zien of dit iets voor jou is. Neem gerust direct contact op met Marja als je meer achtergrondinformatie wil over het hoe & wat bij Fokaanvragen.

 

Namens het Bestuur

Marc Massaar van Schaik

 

18 januari 2022
Nieuws
Webredactie