Welkom,

Extra ALV 2023

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Extra ALV 2023

Bestuurswisseling

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni jl. is Marc Massaar van Schaik na 16 jaar afgetreden als voorzitter. Harry Hilkens is herverkozen als bestuurslid. Tot nieuwe bestuursleden zijn gekozen Ine Gimbrère-Straetmans, Ton van Erp en Marjoleine Roosendaal.

Bijzondere ALV over wijziging statuten en huishoudelijk reglement

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging van maandag 5 juni jl. stonden als de agendapunten 15 en 16 de aanpassing van de statuten en van het huishoudelijk reglement.

Nadat een aanvang was genomen met de behandeling van de aanpassing van de statuten stelde voorzitter Marc Massaar van Schaik vast dat niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig was om een eventuele wijziging door te voeren. Artikel 46 van de huidige statuten schrijft namelijk voor dat statuten slechts kunnen worden gewijzigd bij een besluit van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen in een Algemene Vergadering, waarin ten minste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Omdat in totaal 88 leden fysiek of digitaal aanwezig waren, terwijl de vereniging in totaal 874 stemgerechtigde leden heeft, werd aan dat laatste vereiste niet voldaan.

Dat betekent - eveneens volgens artikel 46 - dat binnen zes weken een nieuwe Algemene Ledenvergadering moet worden gehouden over het voorstel zoals dat in de eerdere vergadering aan de orde is geweest en zoals reeds op de website was gepubliceerd. In die nieuwe vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden een besluit worden genomen.

Het bestuur heeft besloten om een BALV uit te roepen, en wel op maandag 3 juli 2023, om 19.30 uur, in Hotel Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg.

Leden worden bij deze uitgenodigd om deze vergadering fysiek of digitaal bij te wonen.

Omdat het huishoudelijk reglement nauw samenhangt met de nieuwe statuten is dat agendapunt niet inhoudelijk behandeld op de vergadering van 5 juni, maar eveneens uitgesteld naar de nieuwe vergadering op 3 juli a.s.

Als u ten aanzien van het huishoudelijk reglement nog amendementen wilt indienen op het voorstel, zoals eerder gepubliceerd op de website,  is dat mogelijk. U kunt dit doen tot uiterlijk zondag 11 juni a.s. om 20.00 uur. Stuur uw email in dat geval toe aan het bestuur van Vereniging "de Drentsche Patrijshond" : bestuur@drentschepatrijshond.org.

 

11 juni 2023
Nieuws
Webredactie
[ba_social_share show_text="off" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}" theme_builder_area="et_body_layout"][ba_social_share_child _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}" theme_builder_area="et_body_layout"][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type="facebook" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}" theme_builder_area="et_body_layout"][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type="email" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}" theme_builder_area="et_body_layout"][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type="whatsapp" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}" theme_builder_area="et_body_layout"][/ba_social_share_child][/ba_social_share]