Welkom,

Discussiemiddag over outcross in Woudenberg
Discussiemiddag over outcross in Woudenberg
  1. Home
  2. Evenementen
  3. Discussiemiddag over outcross in Woudenberg
Vereniging "de Drentsche Patrijshond"

Discussiemiddag over outcross in Woudenberg

Gaan we outcross doen of niet? Zo ja, onder welke voorwaarden? Hoe gaan we dat organiseren? Met welke rassen? Willen fokkers wel meedoen? Hoe zorgen we dat de specifieke (jacht)eigenschappen van de Drent behouden blijven? En wat is er nog meer nodig? Een strengere dekreubeperking? Een fokverbod voor risicodragers van epilepsie? Allemaal punten die aan de orde komen in de bijeenkomst van 11 maart. Op basis van de uitkomsten van deze discussie gaat de werkgroep outcross een voorstel schrijven voor de ALV van juni. Dus wil je inspraak in het outcrosstraject, heb je ideeën, wensen, bezwaren, vragen of wil je meedoen? Schrijf je dan in voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor fokkers, dekreueigenaren en alle leden die belangstelling hebben voor de toekomst van ons ras. Dit keer zitten we weer wel in Hotel Schimmel in Woudenberg. We starten 11 maart om 13.00u. Voor deze bijeenkomst kun je je opgeven via werkgroep.outcross@drentschepatrijshond.org. Geef svp wel duidelijk aan dat je je opgeeft voor de bijeenkomst van 11 maart.

Locatie

Hotel Schimmel 1885 (Woudenberg)
QR code