Welkom,

Introductie Reuendag
Introductie Reuendag

Doel

Het doel van deze dag is het vergroten van het aantal beschikbare reuen voor de fokkerij. We hopen dat de organisatie van deze Reuendag op deze manier meehelpt om de genetische variëteit in ons ras te behouden.

De reu-eigenaren kunnen ontdekken of hun reu geschikt is om mee te fokken en (aspirant) fokkers hebben de mogelijkheid om kennis te maken met de vaak nog onbekende reuen.

Welke reuen worden uitgenodigd?

De eigenaren van de reuen die op Fokdagen in de voorafgaande jaren de kwalificatie Zeer Goed (ZG) of Uitmuntend (U) hebben gekregen, krijgen een paar maanden voor de Reuendag  een persoonlijke uitnodiging. In deze uitnodiging staat een link naar het aanmeldingsformulier, waarmee online de inschrijving kan plaatsvinden.

Welke reuen kunnen aangemeld worden?

ALLE eigenaren die hun reu beschikbaar willen stellen voor de fokkerij kunnen zich aanmelden voor deze Reuendag, ook zonder uitnodiging van de Vereniging. Bij aanmelding moet de reu minimaal 18 maanden oud zijn. Ook de reuen die al op de Dekreuenlijst staan, maar nog niet hebben gedekt, kunnen worden aangemeld om zich (nogmaals) te presenteren.

Foto's Reuendagen

Keurverslagen

Sfeerverslagen

Kwalificatie

De honden die meedoen worden door een voor ons ras erkende keurmeester beoordeeld en krijgen een officiële kwalificatie. Deze kwalificatie (mits U of ZG) telt mee voor de exterieur-eisen die het Verenigingsfokreglement stelt. Andere gelegenheden waar een dergelijke kwalificatie kan worden behaald zijn: de Fokdag (waar de reu wellicht aan heeft deelgenomen), een tentoonstelling of de Kampioenschapsclubmatch.

Hoe vaak is er een Reuendag?

We proberen iedere twee jaar een Reuendag te organiseren.