Welkom,

Wat is een Reuendag?
Wat is een Reuendag?
  1. Home
  2. Evenementen
  3. Reuendag
  4. Wat is een Reuendag?

Doel

Het doel van deze dag is het vergroten van het aantal beschikbare reuen voor de fokkerij. We hopen dat de organisatie van deze Reuendag meehelpt om de genetische variëteit in ons ras te behouden.

De reu-eigenaren kunnen ontdekken of hun reu geschikt is om mee te fokken en (aspirant) fokkers hebben de mogelijkheid om kennis te maken met (vaak nog onbekende) reuen. Voor fokkers is het een mooie gelegenheid om 'reuen te spotten' en natuurlijk om van gedachten te wisselen met alle (ervaren en minder ervaren) Drentenmensen die geïnteresseerd zijn in de fokkerij.

Welke reuen kunnen meedoen?

De eigenaren van de reuen die op Fokdagen in de voorafgaande jaren de kwalificatie Zeer Goed (ZG) of Uitmuntend (U) hebben gekregen, krijgen een persoonlijke uitnodiging via de email. In die uitnodiging staat een link naar het aanmeldingsformulier, waarmee online de inschrijving kan plaatsvinden.

Verder kunnen ook alle andere reuen deelnemen die op de reuendag minimaal 9 maanden oud zijn. Zodoende kunnen eigenaren die overwegen of ze hun reu in de toekomst beschikbaar willen stellen voor de fokkerij, hun hond laten beoordelen door een keurmeester en zo meer informatie krijgen over de sterke kanten van hun reu, Natuurlijk is een reuendag ook een ideale dag om andere reu-houders en fokkers te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Ook alle reuen die al op de dekreuenlijst staan, kunnen worden ingeschreven om zich (nogmaals) te presenteren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Kortom: Alle reuen vanaf de leeftijd van 9 maanden zijn welkom, ongeacht of het baasje lid is van de vereniging. Genen zijn geen lid van een vereniging, maar zijn allemaal waardevol voor het behoud van ons mooie ras. Het is een kwestie van ‘use it or lose it’.

Foto's Reuendagen

Keurverslagen

Sfeerverslagen

Kwalificatie

De honden die meedoen worden door een voor ons ras erkende keurmeester beoordeeld en krijgen een officiële kwalificatie. Deze kwalificatie (mits U of ZG) telt mee voor de exterieur-eisen die het Verenigingsfokreglement stelt. Andere gelegenheden waar een dergelijke kwalificatie kan worden behaald zijn: de Fokdag (waar de reu wellicht aan heeft deelgenomen), een tentoonstelling of de Kampioenschapsclubmatch.

Hoe vaak is er een Reuendag?

We proberen iedere twee jaar een Reuendag te organiseren.

.