Welkom,

Kampioensclubmatch 2024
Kampioensclubmatch 2024
 1. Home
 2. Evenementen
 3. Kampioensclubmatch
 4. Kampioensclubmatch 2024

Kampioenschapsclubmatch op zaterdag 1 juni 2024

Deze kampioenschapsclubmatch zal plaatsvinden op het landgoed Kernhem in Ede. Het is een mooi groot terrein waar we inmiddels warme herinneringen aan hebben, we hebben er al vele mooie evenementen georganiseerd. Er kunnen ruime ringen worden uitgezet en u heeft volop de ruimte om u te installeren met alles wat u meeneemt: benches, klapstoeltjes, (party)tenten. Het is een buitenevenement. Het is dus aan te bevelen om de weervoorspellingen in gaten te houden en qua kleding/schoeisel rekening te houden met de verwachtingen.

De Clubmatch is altijd een heel sfeervol en gezellig evenement met natuurlijk ook een spannend element, want er staat wel iets op het spel. Om te beginnen de enorme eer om 'Clubkampioen' te worden en verder veel (dubbele) punten voor de titel Nederlands Kampioen.

De keurmeesters zijn:

 • Jeugdhonden
Hugo Schenk
 • Volwassen reuen
Godelieve de Wit-Bazelmans
 • Volwassen teven
Ricky Lochs-Romans

De 'Clubwinner' (BOB) wordt gekozen uit de beste reu en de beste teef door de beide keurmeesters Godelieve de Wit-Bazelmans en Ricky Lochs-Romans

De inschrijving is gesloten.

Welke honden kunnen worden ingeschreven?

De inschrijving staat open voor alle Drentsche Patrijshonden:

 • die op de dag van inschrijving zijn ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB);
 • die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding;
 • waarvoor op de dag van inschrijving de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.

Cryptorchide of monorchide reuen kunnen niet worden gekwalificeerd (dit zijn reuen die geen of slechts één testikel hebben). Als de honden worden 'geplaatst' verlaten zij de ring.

Klassen

Kampioensklasse
Voor honden die een Nationale of Internationale kampioenschapstitel hebben. De titels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld en een kopie van het Certificaat dient te worden bijgevoegd bij de inschrijving. Indien de bewijsstukken ontbreken wordt de hond automatisch in de open klasse ingeschreven!

Gebruikshondenklasse
Deze klasse is alleen voor gebruikshonden, hiertoe dient dan ook een kopie van een gebruikshondenverklaring afgegeven door het overkoepelend orgaan van het land waarin de eigenaar van de hond woonachtig is bijgevoegd bij de inschrijving te worden. Is dit bewijsstuk niet bijgevoegd, dan wordt de hond automatisch in de open klasse ingeschreven!

U heeft een ORWEJA-kaart nodig die u kunt aanvragen bij Orweja. Deze kaart krijgt u als u in Nederland op officiële veldwedstrijden de kwalificaties G t/m U en CQN in Kampioenschaps-, novice- en jeugd-veldwedstrijden behaald hebt. Het gaat dus om resultaten op veldwedstrijden, niet om diploma's voor apporteerwerk zoals te behalen zijn op bijvoorbeeld een Standaard Jachtproef (SJP).

Fokkersklasse
Als de hond door uzelf is gefokt, kunt u inschrijven voor de Fokkersklasse.

Fokkerijklasse (groep)
In de fokkerijklasse kunnen minimaal 3 en maximaal 5 honden (reu en/of teef) ingeschreven worden. Honden gefokt door dezelfde fokker (mogelijk van verschillende eigenaren), worden in een groep voorgebracht door maximaal 2 personen. Voorwaarde voor deelname in de fokkerijklasse is dat de honden ook in een andere klasse op de Kampioensclubmatch zijn ingeschreven. In de fokkerijklasse wordt gelet op het type, homogeniteit en presentatie van de voorgebrachte honden. Dit alles gebeurt in de Erering tijdens het middagprogramma.

Algemeen
Een hond mag maar voor één klasse worden ingeschreven, met uitzondering van de Fokkerijklasse en de Kind-Hond-Show. Bij de keuze voor een klasse is de leeftijd van de hond op de datum van de Kampioensclubmatch bepalend.

Honden ingeschreven in de jongste puppyklasse en in de puppyklasse krijgen een kwalificatie ‘Veelbelovend’, ‘Belovend’ of ‘Weinig Belovend’. Zij worden ook ‘geplaatst’ en kunnen dus als 'Beste Jongste Pup' of 'Beste Pup" met een mooie prijs naar huis gaan. Zij kunnen echter niet meedingen naar de titel Clubwinner (BOB) van de Kampioenschapssclubmatch.

Houdt rekening met artikel 178 van het Huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer: “Wanneer een te keuren hond niet tijdig in de ring aanwezig is, dan wordt deze hond gekeurd en gekwalificeerd, doch de hond komt niet meer voor plaatsing in aanmerking”.

Titels in catalogus

Als uw hond Nationaal Kampioen is (van Nederland of van een ander land), Internationaal Kampioen of Internationaal Schoonheidskampioen, dan kunt u uw hond inschrijven in de Kampioensklasse.

U kunt de titel vermelden op het inschrijfformulier, dan zullen deze worden vermeld in de catalogus (ongeacht in welke klasse u inschrijft).

Ook de volgende titels kunnen op uw verzoek worden vermeld in de catalogus:

 • JW (Jeugdwinner), W (Winner) en VW (veteranenwinnaar) gevolgd door het jaartal
 • Benelux Jeugd Winner, Benelux Winner of Benelux Veteranenwinner gevolgd door het jaartal
 • CW (Clubwinnaar) gevolgd door het jaartal
 • NJK (Nederlands Jeugdkampioen en NVK (Nederlands Veteranenkampioen)
 • EJK (Europees Jeugdkampioen FCI), EK (Europees Kampioen) gevolgd door het jaartal
 • JWK (Jeugdwereldkampioen FCI) en WK (Wereldkampioen FCI)
 • Hvhj (Hond van het jaar) gevolgd door het jaartal

Als u inschrijft in de Kampioensklasse en/of een titel vermeld wilt hebben in de catalogus, wil u dan het certificaat of een ander bewijsstuk meesturen met de inschrijving?

Kind-Hond-Show

Kinderen kunnen zich inschrijven voor de Kind-Hond show. Er wordt door een keurmeester in twee leeftijdsgroepen gekeurd: t/m 9 jaar en 10 t/m 16 jaar.

De Kind-Hond show vindt plaats in de Erering na de lunch, bij aanvang van het middagprogramma. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de Kind-Hond show als de hond niet is ingeschreven voor een andere klasse van de Kampioensclubmatch. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. U kunt uw kind vooraf inschrijven op deze website, maar dat is ook nog mogelijk op de dag zelf bij het wedstrijdsecretariaat.

Catalogus

Op vertoon van de bevestiging van inschrijving ontvangt u bij het secretariaat een gedrukte catalogus en een draagnummer om de hond voor te brengen in de ring. Per inschrijver wordt één catalogus verstrekt. In de catalogus staat vermeld in welke ring u wordt verwacht en welke honden meedoen. Tot de aanvang van de Clubmatch is niet openbaar welke honden zijn ingeschreven.

 

Veterinaire aspecten

Er is geen veterinaire keuring. Met de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u dat de hond voldoende is ingeënt, middels reguliere vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is in het Europees dierenpaspoort. Bezoekers met honden zijn ook verplicht het Europees dierenpaspoort mee te nemen. Voor honden uit het buitenland is een bewijs dat de hond is ingeënt tegen Rabiës, verplicht.

Bevestiging van de inschrijving

Ongeveer een week voor de Kampioensclubmatch ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en ook uw catalogusnummer staat erin vermeld. Deze bevestiging moet u meenemen naar de Kampioensclubmatch.  Als u niet tijdig een bevestiging ontvangt of heeft u andere vragen, neemt u dan contact op met de organisatie.

Weersomstandigheden

Aangezien de Kampioensclubmatch buiten wordt gehouden, zijn wij natuurlijk afhankelijk van het weer. Wij raden u aan om naast een stoel voor uzelf en een bench voor uw hond(en), bij (verwachte) regen, laarzen, regenkleding en eventueel een (party)tent mee te nemen. Er zijn slechts enkele schuilmogelijkheden op het terrein en de keuring van honden zal in ieder geval in de open lucht plaatsvinden. Bij heel warm weer doet u er verstandig aan om een bescherming tegen de zon mee te nemen.

Programma

Het terrein is vanaf 8:30 toegankelijk De opening van de Kampioenschapsclubmatch is om 9:30 en daarna starten de keuringen. De keuringen van alle ingeschreven honden zal om ongeveer 13:00 uur zijn voltooid.

's Ochtends worden alle honden gekeurd. De keurmeester kiest per klasse maximaal vier honden, die 's middags terugkomen in de erering. Als uw hond daar niet bij is, ontvangt u het keurverslag. Het verslag  van de andere honden wordt pas uitgereikt nadat het hele programma in de erering is voltooid. De keurverslagen worden gemaild, u kunt bij het secretariaat ook een papieren versie vragen.

Het middagprogramma start om 13:45 uur met de Kind-Hond-show, waarin kinderen in 2 leeftijdscategorieën (6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar) 'hun' Drent voorbrengen. De keurmeester zal vooral letten op het samenspel tussen het kind en de hond. De beste koppels van elke groep krijgen een beker, de overige deelnemers krijgen een medaille als aandenken..

Daarna komen alle honden die zich 's morgens hebben gekwalificeerd (maximaal 4 per klasse) opnieuw in de ring en zal keurmeester bepalen wie er met welke beker naar huis mag. Uiteraard is het hoogtepunt dat de beide keurmeesters van de volwassen reuen en teven samen bepalen welke hond de Clubkampioen wordt.

Wij kijken uit naar uw inschrijving en naar een sportieve en gezellige dag! We gaan er een mooie Kampioensclubmatch van maken, die natuurlijk nog leuker wordt als u ook komt!