Welkom,

Eerstvolgende
Eerstvolgende

Kampioensclubmatch op zaterdag 3 juni 2023

Deze clubmatch zal plaatsvinden op het landgoed Kernhem in Ede. Het is een mooi groot terrein, waardoor we ruime ringen kunnen uitzetten. U heeft volop de ruimte om u te installeren met alles wat u meeneemt: benches, klapstoeltjes, (party)tenten. Het is een buitenevenement. Het is dus aan te bevelen om de weervoorspellingen in gaten te houden en qua kleding/schoeisel rekening te houden met de verwachtingen.

De Clubmatch is altijd een heel sfeervol en gezellig evenement met natuurlijk ook een spannend element, want er staat wel iets op het spel. Om te beginnen de enorme eer om 'Clubkampioen' te worden en verder veel (dubbele) punten voor de titel Nederlands Kampioen.

De keurmeesters voor de Kampioenschapsclubmatch zijn:

Jeugdhonden
(reuen en teven)
mw. Rinie Leenen-Compen
Reuen mw. Joke Nijhuis
Teven mw. Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint

Het bestuur behoudt zich het recht voor om de keurmeesterlijst in overleg met en na goedkeuring van de Raad van Beheer te wijzigen als daar een belangrijke grond voor bestaat, bijvoorbeeld het aantal ingeschreven honden per klasse.

Contact

Inschrijving

Inschrijving is gesloten.

Op de dag van de clubmatch zelf, kan nog wel worden ingeschreven voor de Kind-Hond show. Dat kan ook als met een hond die niet voor een andere keuring is ingeschreven.

 

 

Klassen

Kampioensklasse
Voor honden die een Nationale of Internationale kampioenschapstitel hebben. De titels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld en een kopie van het Certificaat dient te worden bijgevoegd bij de inschrijving. Indien de bewijsstukken ontbreken wordt de hond automatisch in de open klasse ingeschreven!

Gebruikshonden klasse
Deze klasse is alleen voor gebruikshonden, hiertoe dient dan ook een kopie van een gebruikshondenverklaring afgegeven door het overkoepelend orgaan van het land waarin de eigenaar van de hond woonachtig is bijgevoegd bij de inschrijving te worden. Is dit bewijsstuk niet bijgevoegd, dan wordt de hond automatisch in de open klasse ingeschreven!

Fokkerijklasse
In de fokkerijklasse kunnen minimaal 3 en maximaal 5 honden (reu en/of teef) ingeschreven worden. Honden gefokt door dezelfde fokker (mogelijk van verschillende eigenaren), worden in een groep voorgebracht door maximaal 2 personen. Voorwaarde voor deelname in de fokkerijklasse is dat de honden ook in een andere klasse op de Kampioensclubmatch zijn ingeschreven. In de fokkerijklasse wordt gelet op het type, homogeniteit en presentatie van de voorgebrachte honden. Dit alles gebeurt in de Erering tijdens het middagprogramma.

Algemeen
Een hond mag maar voor één klasse worden ingeschreven, met uitzondering van de fokkerijklasse en de Kind-Hond show. Bij de keuze voor een klasse is de leeftijd van de hond op de datum van de Kampioensclubmatch bepalend.

Honden ingeschreven in de jongste puppyklasse en in de puppyklasse krijgen een kwalificatie ‘Veelbelovend’, ‘Belovend’ of ‘Weinig Belovend’. Zij worden ook ‘geplaatst’ en komen in aanmerking voor een prijs. Zij kunnen echter niet meedingen naar de titel Beste Hond van de Kampioensclubmatch.

Indien u meerdere honden inschrijft, dan dient u er rekening mee te houden dat wij bij de keuringen moeten handelen volgens artikel 178 van het Huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer: “Wanneer een te keuren hond niet tijdig in de ring aanwezig is, dan wordt deze hond gekeurd en gekwalificeerd, doch de hond komt niet meer voor plaatsing in aanmerking”.

Kind-hond show

Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen zich inschrijven voor de Kind-Hond show. Er wordt door een keurmeester in twee leeftijdsgroepen gekeurd. De Kind-Hond show vindt plaats in de Erering na de lunch, bij aanvang van het middagprogramma. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de Kind-Hond show (6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar ) als de hond niet is ingeschreven voor een andere klasse van de Kampioensclubmatch. De kosten bedragen € 7,50.

Catalogus

Op vertoon van de bevestiging van inschrijving ontvangt u bij het secretariaat een catalogus en een draagnummer om de hond voor te brengen in de ring. Per inschrijver wordt één catalogus uitgegeven. In de catalogus staat vermeld in welke ring u wordt verwacht.

 

Veterinaire aspecten

Er is geen veterinaire keuring. Met de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u dat de hond voldoende is ingeënt, middels reguliere vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is in het Europees dierenpaspoort. Bezoekers met honden zijn ook verplicht het Europees dierenpaspoort mee te nemen. Voor honden uit het buitenland is een bewijs dat de hond is ingeënt tegen Rabiës, verplicht.

Bevestiging van de inschrijving

Ongeveer een week voor de Kampioensclubmatch ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en ook uw catalogusnummer staat erin vermeld. Deze bevestiging moet u meenemen naar de Kampioensclubmatch.  Als u niet tijdig een bevestiging ontvangt of heeft u andere vragen, neemt u dan contact op met de organisatie.

Weersomstandigheden

Aangezien de Kampioensclubmatch buiten wordt gehouden, zijn wij natuurlijk afhankelijk van het weer. Wij raden u aan om naast een stoel voor uzelf en een bench voor uw hond(en), bij (verwachte) regen, laarzen, regenkleding en eventueel een (party)tent mee te nemen. Er zijn slechts enkele schuilmogelijkheden op het terrein en de keuring van honden zal in ieder geval in de open lucht plaatsvinden. Bij heel warm weer doet u er verstandig aan om een bescherming tegen de zon mee te nemen.

Programma

Het terrein is vanaf 8:30 toegankelijk De opening van de Kampioenschapsclubmatch is om 9:30 en daarna starten de keuringen. De keuringen van alle ingeschreven honden zal om ongeveer 13:00 uur zijn voltooid.

Het middagprogramma start om 13:45 uur met de Kind-Hond-show, waarin kinderen in 2 leeftijdscategorieën (6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar) 'hun' Drent voorbrengen. De keurmeester zal vooral letten op het samenspel tussen het kind en de hond. De beste koppels van elke groep krijgen een beker, de overige deelnemers krijgen een medaille als aandenken..

Daarna komen alle honden die zich 's morgens hebben gekwalificeerd (maximaal 4 per klasse) opnieuw in de ring en zal keurmeester bepalen wie er met welke beker naar huis mag. Uiteraard is het hoogtepunt dat de beide keurmeesters van de volwassen reuen en teven samen bepalen welke hond de Clubkampioen wordt.

Wij kijken uit naar uw inschrijving en naar een sportieve en gezellige dag! We gaan er een mooie Kampioensclubmatch van maken, die natuurlijk nog leuker wordt als u ook komt!