Welkom,

Wat is een Fokkerijdag?
Wat is een Fokkerijdag?
  1. Home
  2. Evenementen
  3. Fokkerijdag
  4. Wat is een Fokkerijdag?

Organisatie

De Fokkerijdag is een initiatief van de Drentsche Patrijshonden Club Nederland (DPHCN) en de Vereniging 'De Drentsche Patrijshond' (VDPH) en wordt door beide rasverenigingen gezamenlijk georganiseerd en gerealiseerd.

De VDPH heeft in het verleden dergelijke dagen georganiseerd voor uitsluitend reuen, het evenement werd toen 'Reuendag' genoemd.

Doel

Het doel van deze dag is het vergroten van het aantal beschikbare Drenten voor de fokkerij. We hopen dat de organisatie van deze Fokkerijdag meehelpt om de genetische variëteit in ons ras te behouden.

De Drenten-eigenaren kunnen ontdekken of hun hond (reu of teef) geschikt is om mee te fokken en (aspirant) fokkers hebben de mogelijkheid om kennis te maken met (vaak nog onbekende) reuen. Voor fokkers is het een mooie gelegenheid om geschikte honden te 'spotten' en natuurlijk om van gedachten te wisselen met alle (ervaren en minder ervaren) Drentenmensen die geïnteresseerd zijn in de fokkerij.

Welke honden kunnen meedoen?

De eigenaren van de Drenten die op laatste Nestreünie de kwalificatie Zeer Goed (ZG) of Uitmuntend (U) hebben gekregen, krijgen een persoonlijke uitnodiging via de email. In die uitnodiging staat een link naar het aanmeldingsformulier, waarmee online de inschrijving kan plaatsvinden.

Verder kunnen ook alle andere Drenten deelnemen die op de Fokkerijdag minimaal 9 maanden oud zijn. Zodoende kunnen eigenaren die overwegen of ze hun hond in de toekomst beschikbaar willen stellen voor de fokkerij, hun hond laten beoordelen door een keurmeester en zo meer informatie krijgen over de sterke kanten van hun Drent, Natuurlijk is een Fokkerijdag ook een ideale dag om andere reu-houders en fokkers te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Ook alle reuen die al op de dekreuenlijst staan, kunnen worden ingeschreven om zich (nogmaals) te presenteren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Kortom: Alle Drenten vanaf de leeftijd van 9 maanden zijn welkom, ongeacht of het baasje lid is van een van de rasverenigingen. Het belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende honden meedoen aan de fokkerij zodat hun genen behouden blijven voor ons mooie ras. Het is een kwestie van ‘use it or lose it’.

Foto's Fokkerijdagen

Keurverslagen

Sfeerverslagen

Kwalificatie

De honden die meedoen worden door een voor ons ras erkende keurmeester beoordeeld en krijgen een officiële kwalificatie. Deze kwalificatie (mits U of ZG) telt mee voor de exterieur-eisen die het Verenigingsfokreglement stelt. Andere gelegenheden waar een dergelijke kwalificatie kan worden behaald zijn: de Nestreünie (waar de hond wellicht aan heeft deelgenomen), een tentoonstelling of de Kampioenschapsclubmatch.

Hoe vaak is er een Fokkerijdag?

Beide rasverenigingen samen proberen elk jaar een Fokkerijdag te organiseren.

.