Welkom,

Dispensatieregeling verlengd

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Bestuur
  4. Dispensatieregeling verlengd

Dispensatieregeling verlengd tot 30 juni 2022

Doordat de shows niet doorgaan, kunnen fokkers in de problemen komen als ze hierdoor niet aan alle gestelde eisen van de fokaanvraag met betrekking tot de exterieurkwalificaties kunnen voldoen. Omdat het nog onduidelijk is of dit op de korte termijn alsnog mogelijk is en we het erg belangrijk vinden dat fokkers toch in staat zijn om hun passie binnen verenigingsverband uit te oefenen, is de duur van eerder afgekondigde vrijstelling verlengd tot 30 juni 2022.

Een fokaanvraag kan worden ingediend, ook als voor een combinatie één of beide exterieurkwalificaties ontbreken.

Zijn er helemaal geen exterieurkwalificaties aanwezig, dan moet er een schriftelijke verklaring worden overlegd dat er geen in de rasstandaard vermelde diskwalificerende fouten zijn, zoals:

  • een geheel of gedeeltelijk wit oor
  • haarkleur rond één of beide ogen wit
  • boven- of ondervoorbeet
  • agressieve of te angstige hond
  • de hond vertoont een duidelijk fysieke (denk hierbij aan knikstaart) of gedragsafwijkingen
  • de hond mist duidelijk het rastype

Uiteraard moeten alle noodzakelijke gezondheidsonderzoeken ­­­­ gedaan en als goed beoordeeld zijn.

Namens het Bestuur,
Marc Massaar van Schaik
Voorzitter