Welkom,

Gedragsproblemen
Gedragsproblemen
 1. Home
 2. De Drent
 3. De hond
 4. Gedragsproblemen

Soms gedraagt een hond zich niet zoals u graag wilt zien. Hij veroorzaakt daardoor problemen voor u zelf en voor anderen, maar soms lijdt de hond er zelf ook onder.

We spreken van probleemgedrag als het gedrag problemen oplevert en als dat niet past in ons dagelijks leven. Voorbeelden kunnen zijn:

  • trekken aan de lijn
  • opspringen tegen bezoek
  • veel blaffen
  • agressie naar mensen en andere honden
  • verlatingsangst / niet alleen kunnen zijn
  • kapot maken van spullen in huis
  • angst voor harde geluiden
  • in huis plassen

Het ‘ongewenste’ gedrag kan te maken hebben met het karakter van de hond. Deze problemen zijn vaak genetisch vastgelegd en horen bij dat ras. Sommige rassen zijn niet altijd op de mens gericht, hebben veel temperament of zijn eigenwijs.

Er kan zich ook een probleem ontwikkelen als niet tegemoet wordt gekomen aan de rastypische eigenschappen van de hond. Soms gaat de hond zich bijvoorbeeld vervelen of bouwt een frustratie op.

Het jachtinstinct van de Drentsche Patrijshond b.v. moet als het ware voortdurend geprikkeld worden. Door met de hond te gaan werken, zal hij zijn rastypische eigenschappen laten zien. Honden die hun lichamelijke en geestelijke energie kwijt kunnen zijn over het algemeen ook rustig in huis.
Dat voorkomt veel irritatie en ergenissen.

Soms is de oorzaak echter een lichamelijke kwaal. De hond heeft ergens pijn en wil niet dat hij aangeraakt wordt en laat dat dan merken door te gaan grommen en/of bijten.

Voor alle honden geldt, dat socialisatie van de hond erg belangrijk is. De moederhond heeft een belangrijke rol hierin en het nest is veilig. Als de pup te vroeg van de moeder gescheiden wordt, ondervindt de hond stress en kan verlatingsangst ontwikkelen. De hond kan zich dan fysiek slecht gaan ontwikkelen en kan ook gevoeliger zijn voor ziekten.
Na de zevende week wordt die gevoeligheid steeds minder en kan de nieuwe eigenaar de ‘socialiserende’ rol van de moeder overnemen. Er zijn diverse wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de gevolgen van het vroegtijdig verlaten van het nest.

Zie voor meer informatie: Socialisatie in het nest