Welkom,

Gedragsproblemen
Gedragsproblemen
 1. Home
 2. De Drent
 3. De hond
 4. Gedragsproblemen

Soms gedraagt een hond zich niet zoals u graag wilt zien. Hij veroorzaakt daardoor problemen voor u zelf en voor anderen, maar soms lijdt de hond er zelf ook onder.

We spreken van probleemgedrag als het gedrag problemen oplevert en als dat niet past in ons dagelijks leven. Voorbeelden kunnen zijn:

  • trekken aan de lijn
  • opspringen tegen bezoek
  • veel blaffen
  • agressie naar mensen en andere honden
  • verlatingsangst / niet alleen kunnen zijn
  • kapot maken van spullen in huis
  • angst voor harde geluiden
  • in huis plassen

Het ‘ongewenste’ gedrag kan te maken hebben met het karakter van de hond. Deze problemen zijn vaak genetisch vastgelegd en horen bij dat ras. Sommige rassen zijn niet altijd op de mens gericht, hebben veel temperament of zijn eigenwijs.

Er kan zich ook een probleem ontwikkelen als niet tegemoet wordt gekomen aan de rastypische eigenschappen van de hond. Soms gaat de hond zich bijvoorbeeld vervelen of bouwt een frustratie op.

Het jachtinstinct van de Drentsche Patrijshond b.v. moet als het ware voortdurend geprikkeld worden. Door met de hond te gaan werken, zal hij zijn rastypische eigenschappen laten zien. Honden die hun lichamelijke en geestelijke energie kwijt kunnen zijn over het algemeen ook rustig in huis.
Dat voorkomt veel irritatie en ergenissen.

Soms is de oorzaak echter een lichamelijke kwaal. De hond heeft ergens pijn en wil niet dat hij aangeraakt wordt en laat dat dan merken door te gaan grommen en/of bijten.

 

Vraag op tijd (deskundige) hulp

Van tijd tot tijd krijgen we een verzoek om te helpen bij het herplaatsen van een Drent.
Er zijn verschillende redenen waarom een hond moet worden herplaatst. Het gebeurt regelmatig dat een hond wordt aangeboden in verband met gedragsproblemen, waarbij de baas/hond relatie ernstig is verstoord.

Iedere Drent heeft zijn individuele karakter. Hij kan meer of minder verlegen of brutaal zijn. Het karakter speelt een grote rol bij hoe de hond zal reageren op zijn omgeving. Het gezinsleven is voor een hond vaak inconsequent. Het ontbreken van duidelijke en consequente regels, leidt - vooral bij de wat brutale karakters - vaak tot gedrag dat voor de eigenaar moeilijk controleerbaar wordt.

Uit de praktijk blijkt dat het bovengenoemde probleem vaak al op jonge leeftijd (in de puberteit) ontstaat. Het escaleert als de hond een jaar of 2 oud is, soms met (ernstige) bijtincidenten als gevolg. Eigenaren zien in de puberperiode helaas vaak nog geen aanleiding om hulp te zoeken.
De Vereniging heeft als regel dat honden met gedragsproblemen niet voor herplaatsing in aanmerking komen. Toch willen we ons inzetten voor deze honden door samen met de eigenaar en fokker een oplossing te zoeken.

Als de hond een gedragsprobleem heeft, geven we het advies contact op te nemen met een goede gedragstherapeut. Ten eerste om inzicht te krijgen in het ontstaan van het ongewenste gedrag. Ten tweede om te zien of het mogelijk is de hond weer op het juiste spoor te krijgen zodat de hond toch voor herplaatsing kan worden aangeboden.

Het opvoeden van een Drent wordt regelmatig onderschat. Als u, als nieuwe Drenteigenaar, vragen of twijfels heeft, schroom dan niet om advies te vragen aan uw fokker. U bent niet de enige met vragen of twijfels! Daarnaast kunt u met vragen natuurlijk ook altijd bij de Pupinformatie/Herplaatsingen terecht, ook als u geen lid bent van de rasvereniging.

Namens de Pupinfo en Herplaatsingen
Michael van der Burg & Mirjam van Hoef