Welkom,

Nieuwe statuten

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Bestuur
  4. Nieuwe statuten

In de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2023 is door de leden besloten de statuten te wijzigen. Deze treden echter pas in werking na de goedkeuring van de Raad van Beheer en de daarop volgende notariële akte. Dit heeft enige tijd in beslag genomen. Op 1 februari 2024 is door de Raad de goedkeuring voor de statutenwijziging verleend en is ook het nieuwe huishoudelijk reglement akkoord bevonden. Vervolgens is op 20 maart 2024 de akte verleden door de notaris. Klik hier voor de volledige tekst.

In de nieuwe statuten is onder meer de mogelijkheid neergelegd om in een algemene ledenvergadering bij volmacht te stemmen. In de eerdere oproeping in o.m. de OD 01 van 2024 was die mogelijkheid nog niet vermeld, omdat bij de plaatsing van dat bericht de goedkeuring van de Raad van Beheer nog niet was ontvangen.

Lees meer in de uitnodiging voor de BALV van 22 april a.s., die u vindt op het besloten deel van deze website.

28 maart 2024
Bestuur | Nieuws
Webredactie