Welkom,

Algemene Ledenvergadering

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Bestuur
  4. Algemene Ledenvergadering
In de recente ‘Bestuursinfo’ die de leden hebben ontvangen, staat de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2021 op 20 september a.s. We hebben ervoor gekozen om voor deze vergadering een hybride vorm te gebruiken, dus zowel de mogelijkheid om fysiek in de zaal aanwezig te zijn (wel met beperkt aantal plaatsen i.v.m. COVID- maatregelen) als digitaal (op afstand) deel te nemen. We gebruiken daarvoor hetzelfde platform en ook dezelfde werkwijze als bij de Bijzondere ALV van 25 januari jl.

Wij denken dat hiermee de participatie en betrokkenheid van de leden bij het vormgeven van het beleid vergroot kunnen worden.

De leden die digitaal meedoen, kunnen de chatfunctie gebruiken om vragen te stellen en/of een korte toelichting te geven en te stemmen. In de zaal doen we stemmingen zoals gebruikelijk met hand opsteken en de traditionele briefjes bij de bestuursverkiezingen.

In deze Bestuursinfo ziet u dat er op dezelfde avond twee vergaderingen na elkaar zijn gepland. Dat heeft te maken met het agendapunt ‘Herziene Statuten en Huishoudelijk Reglement, conform de Wet op bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)’. In de huidige statuten staat in artikel 46, lid 1 dat 2/3 van alle leden aanwezig moet zijn om een stemming geldig te laten zijn en als dat niet het geval is, er binnen zes weken een nieuwe ALV moet komen. Dan is er geen eis voor wat betreft het aantal aanwezige leden. Om niet onnodig nogmaals samen te komen, hebben we voor deze oplossing gekozen.

Tenslotte zullen alle stukken, zoals u inmiddels gewend bent, op het besloten ledendeel van de website worden geplaatst.

Ik hoop op een grote opkomst en vruchtbare discussies in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de doelstellingen van onze Vereniging te realiseren.

Met hartelijke groet, namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik

Voorzitter

10 september 2021
Bestuur | Nieuws
Webredactie
[ba_social_share show_text="off" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}" theme_builder_area="et_body_layout"][ba_social_share_child _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}" theme_builder_area="et_body_layout"][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type="facebook" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}" theme_builder_area="et_body_layout"][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type="email" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}" theme_builder_area="et_body_layout"][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type="whatsapp" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}" theme_builder_area="et_body_layout"][/ba_social_share_child][/ba_social_share]