Gezondheid

 

Kamp. Gina vd Heckpolder

Kamp. Gina vd Heckpolder

De Drentsche Patrijshond is over het algemeen een sterk ras,maar net als in de meeste andere rassen komen ook bij de Drent een aantal erfelijke problemen voor, zoals bv. HD, PRA en epilepsie. Om een zo gezond mogelijke en sociale Drent te fokken zijn door de rasvereniging foknormen en gezondheidseisen opgesteld, waaraan de ouderdieren moeten voldoen. Deze normen zijn vastgelegd in het Verenigings Fokreglement (VFR). Natuurlijk wordt dit fokreglement door Kennel van de Haeckpolder nageleefd en van harte onderschreven.

Aan mijn pupkopers vraag ik om mee te werken aan een aantal gezondheidsonderzoeken, zoals het laten maken van HD foto’s (als de pups 1 jaar oud zijn) en het bijwonen van de zgn. nakomelingendag (als de pup tussen de 1½ en 2 jaar oud is) waarbij ook het officiële oogonderzoek kan worden gedaan. Voor mij als fokker zijn deze onderzoeken belangrijk, maar ook voor de eigenaar van de hond, die weet of het met de heupen en de ogen van zijn hond in orde is.

Elke fokker die fokt volgens de normen van de Vereniging De Drentsche Patrijshond stelt ook een koopcontract op met de koper van een pup.

HD-uitslag Fanny

HD-uitslag Fanny